Trường Đại học Duy Tân xếp hạng 514 (QS World University Rankings 2024)

Ngày 27/6/203, Tổ chức xếp hạng QS (Quacquarelli Symonds) đã công kết quả của Bảng xếp hạng đại học thế giới 2024 (QS World University Rankings 2024). Trong đó, Trường Đại học Duy Tân xếp hạng 514, dẫn đầu các trường đại học Việt Nam trong top 1000 các cơ sở giáo dục đại học tốt nhất thế giới theo tiêu chí xếp hạng mới của QS WUR.

Các trường đại học xếp tiếp theo là: Trường Đại học Tôn Đức Thắng (721-730), Đại học Quốc Gia Hà Nội (951-1000), Đại học Quốc Gia TP. Hồ Chí Minh (951-1000) và Đại học Bách Khoa Hà Nội (1201-1400). QS WUR 2024 đã xếp hạng cho 1.499 cơ sở giáo dục đại học (trong đó có 83 cơ sở giáo dục đại học lần đầu tiên được xếp hạng) trong tổng số 2.963 cơ sở giáo dục đại học tham gia từ 104 quốc gia và vùng lãnh thổ.

QS WUR 2024 là năm thứ 20 QS công bố bảng xếp hạng này và đã có sự thay đổi lớn trong tiêu chí đánh giá khi bổ sung thêm 3 tiêu chí mới và thay đổi trọng số cho 3/6 tiêu chí cũ. Bộ tiêu chí mới gồm 9 tiêu chí vẫn tập trung vào đánh giá của cộng đồng học thuật và cộng đồng tuyển dụng và đã bổ sung thêm cách tiêu chí để đánh giá tác động của cơ sở giáo dục đại học tới khả năng phát triển bền vững, tỷ lệ có việc làm của người học tốt nghiệp và xu hướng kết nối quốc tế trong nghiên cứu khoa học.

Tiêu chí xếp hạng đại học thế giới của tổ chức QS

 Tiêu chí xếp hạng

2024

2023

Uy tín học thuật

30%

40%
Uy tín tuyển dụng

15%

10%

Tỷ lệ cán bộ khoa học/người học

10%

20%

Số trích dẫn/cán bộ khoa học

20%

20%

Tỷ lệ cán bộ khoa học quốc tế

5%

5%

Tỷ lệ người học quốc tế

5%

5%

Mạng lưới nghiên cứu quốc tế

5%

Tỷ lệ có việc làm của người học tốt nghiệp

5%

Phát triển bền vững5%

Trong khu vực Đông Nam Á, đã có 64 cơ sở giáo dục đại học được xếp hạng tại Bảng xếp hạng QS WUR 2023, trong đó, Malaysia là quốc gia Đông Nam Á có nhiều cơ sở giáo dục được xếp hạng nhất (28), tiếp theo là Indonesia (26), Thái Lan (13), Việt Nam (05), Phillipines (05), Singapore (04) và Brunei (02). Tuy chỉ có 04 cơ sở giáo dục đại học được xếp hạng nhưng Singapore vẫn cho thấy vị thế hàng đầu thi có 2 cơ sở giáo dục đại học lọt top 30 thế giới ((Đại học Quốc gia Singapore (NUS) đứng thứ 8 và Đại học Công nghệ Nanyang (NTU) đứng thứ 26)