Đại học Đà Nẵng

Thông tin chung về Đại học Đà Nẵng

 • Địa điểm: 41 Lê Duẩn, phường Hải Châu I, quận Hải Châu, Đà Nẵng
 • Website: http://www.udn.vn/
 • Mã tuyển sinh:
 • Loại hình: Đại học
 • Loại trường: Công lập
 • Khối ngành: Đa ngành
 • Số ngành đào tạo trình độ đại học: 105
 • Số ngành đào tạo trình độ sau đại học: 49
 • Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm: 93%
 • Học phí: 9,8 - 32 triệu đồng/năm

Đại học Đà Nẵng (tiếng Anh: University of Danang – UDN) là một trong 3 đại học vùng của Việt Nam. Mặc dù được chính thức thành lập năm 1994, nhưng các đơn vị tiền thân của Đại học Đà Nẵng đã hoạt động từ năm 1976.

Là một đại học đa ngành, trọng điểm quốc gia, Đại học Đà Nẵng có cơ cấu tổ chức gồm 6 trường đại học thành viên, 7 đơn vị đào tạo trực thuộc, cùng hơn 10 viện nghiên cứu và trung tâm phục vụ. Đại học Đà Nẵng hiện có hơn 200 ngành đào tạo – trong đó, hơn 70 chương trình bậc sau đại học. Mặc dù chịu sự quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo, nhưng Đại học Đà Nẵng được giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm rất cao, không chỉ về tài chính, mà còn trong công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học.

Đại học Đà Nẵng hiện nằm trong một số bảng xếp hạng quốc tế, và có tầm nhìn trở thành một trong 50 đại học hàng đầu khu vực Đông Nam Á. Đại học Đà Nẵng thường xuyên được lựa chọn tham gia nhiều dự án quốc tế quan trọng về cải cách giáo dục đại học, và hiện đang được định hướng phát triển nâng cấp thành Đại học Quốc gia.

Kết quả xếp hạng theo VNUR 2023

 • Thứ hạng của Trường theo VNUR: 9
 • Thứ hạng từng tiêu chuẩn
  1. Chất lượng được công nhận: 6
  2. Dạy học: 24
  3. Công bố bài báo khoa học: 18
  4. Nhiệm vụ KHCN và sáng chế: 62
  5. Chất lượng người học: 55
  6. Cơ sở vật chất: 66

Con số thống kê cơ bản

 • Tổng quy mô sinh viên và học viên: 53.334
 • Tỷ lệ học viên sau đại học: 4 %
 • Tổng số giảng viên: 1.582
 • Tỉ lệ giảng viên có trình độ tiến sĩ: 42,5%

Xếp hạng, định hạng và kiểm định (09/2022)

 • Xếp hạng theo THE và QS: QSA 501
 • Định hạng theo UPM và QS Stars: 0
 • Kiểm định trường của Việt Nam: Đã kiểm định
 • Kiểm định trường của quốc tế: 01 trường thành viên theo HCERES
 • Kiểm định Chương trình đào tạo của Việt Nam: 6 chương trình
 • Kiểm định Chương trình đào tạo quốc tế: 32 chương trình