Đại học Đà Nẵng

LOGO CỦA TRƯỜNG

THÔNG TIN CHUNG

 • Tên tiếng Anh: The University of Da Nang
 • Năm thành lập: 1975
 • Địa điểm: 41 Lê Duẩn, phường Hải Châu I, quận Hải Châu, Đà Nẵng
 • Tỉnh/thành phố: Đà Nẵng
 • Vùng kinh tế: Bắc Trung Bộ và Duyên hải Nam Trung Bộ
 • Website: http://www.udn.vn/
 • Mã tuyển sinh:
 • Loại hình: Đại học
 • Loại trường: Công lập
 • Khối ngành: Đa ngành

GIỚI THIỆU CHUNG

Đại học Đà Nẵng (tiếng Anh: University of Danang – UDN) là một trong 3 đại học vùng của Việt Nam. Mặc dù được chính thức thành lập năm 1994, nhưng các đơn vị tiền thân của Đại học Đà Nẵng đã hoạt động từ năm 1976.
Là một đại học đa ngành, trọng điểm quốc gia, Đại học Đà Nẵng có cơ cấu tổ chức gồm 6 trường đại học thành viên, 7 đơn vị đào tạo trực thuộc, cùng hơn 10 viện nghiên cứu và trung tâm phục vụ. Đại học Đà Nẵng hiện có hơn 200 ngành đào tạo – trong đó, hơn 70 chương trình bậc sau đại học. Mặc dù chịu sự quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo, nhưng Đại học Đà Nẵng được giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm rất cao, không chỉ về tài chính, mà còn trong công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học.
Đại học Đà Nẵng hiện nằm trong một số bảng xếp hạng quốc tế, và có tầm nhìn trở thành một trong 50 đại học hàng đầu khu vực Đông Nam Á. Đại học Đà Nẵng thường xuyên được lựa chọn tham gia nhiều dự án quốc tế quan trọng về cải cách giáo dục đại học, và hiện đang được định hướng phát triển nâng cấp thành Đại học Quốc gia.

Xếp hạng quốc tế tính đến 30/06/2023

 • Theo QS: Không
 • Theo QS ASIA: 501-550
 • Theo THE: Không
 • Theo THE ASIA: Không
 • Định hạng theo QS: Không
 • Định hạng theo UPM: Không

Xếp hạng VNUR 2024

 • Xếp hạng tiêu chuẩn 1: 10
 • Xếp hạng tiêu chuẩn 2: 42
 • Xếp hạng tiêu chuẩn 3: 20
 • Xếp hạng tiêu chuẩn 4: 12
 • Xếp hạng tiêu chuẩn 5: 34
 • Xếp hạng tiêu chuẩn 6: 21

Tình hình kiểm định tính đến 30/6/2023

 • Kiểm định CSGD theo Thông tư 12:
 • Kiểm định CSGD theo bộ tiêu chuẩn quốc tế: