Đại học Quốc gia TP.HCM

Thông tin chung về Đại học Quốc gia TP.HCM

 • Địa điểm: Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh 
 • Website: https://vnuhcm.edu.vn
 • Mã tuyển sinh:
 • Loại hình: Đại học
 • Loại trường: Công lập
 • Khối ngành: Đa ngành
 • Số ngành đào tạo trình độ đại học: 269
 • Số ngành đào tạo trình độ sau đại học: 199
 • Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm: 91%
 • Học phí: 9,6 - 80 triệu đồng/năm

Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM; tên tiếng Anh: Vietnam National University Ho Chi Minh City – VNU-HCM) là một trong hai đại học quốc gia của Việt Nam, được thành lập năm 1995.

Là một trong những cơ sở giáo dục đại học lớn nhất Việt Nam, ĐHQG-HCM hiện được tổ chức gồm 7 trường đại học thành viên, 2 khoa trực thuộc, 1 phân hiệu (tại Bến Tre) cùng với 27 đơn vị trực thuộc và phục vụ. Theo thống kê năm 2021, ĐHQG-HCM có hơn 360 chương trình đào tạo – trong đó, hơn 60% là bậc sau đại học. Ngoài ra, với định hướng trở thành đại học nghiên cứu, ĐHQG-HCM đã phát triển 12 phòng thí nghiệm trọng điểm, gần 30 viện nghiên cứu/trung tâm chuyển giao công nghệ, và hơn 60 nhóm nghiên cứu tiêu biểu. Một trong những giá trị cốt lõi của ĐHQG-HCM là gắn kết và phục vụ cộng đồng – thông qua các hoạt động chuyển giao công nghệ.

ĐHQG-HCM luôn hướng đến hội nhập quốc tế, và là một trong những cơ sở giáo dục đại học tiên phong trong các hoạt động kiểm định quốc tế. Ngoài ra, ĐHQG-HCM thường xuyên nằm trong các bảng xếp hạng đại học thế giới về châu Á

Kết quả xếp hạng theo VNUR 2023

 • Thứ hạng của Trường theo VNUR: 2
 • Thứ hạng từng tiêu chuẩn
  1. Chất lượng được công nhận: 2
  2. Dạy học: 10
  3. Công bố bài báo khoa học: 4
  4. Nhiệm vụ KHCN và sáng chế: 3
  5. Chất lượng người học: 34
  6. Cơ sở vật chất: 94

Con số thống kê cơ bản

 • Tổng quy mô sinh viên và học viên: 91.905
 • Tỷ lệ học viên sau đại học: 8 %
 • Tổng số giảng viên: 062
 • Tỉ lệ giảng viên có trình độ tiến sĩ: 40,6%

 

Xếp hạng, định hạng và kiểm định (09/2022)

 • Xếp hạng theo THE và QS: THE 1201; QSW 801; QSA 179
 • Định hạng theo UPM và QS Stars: 0
 • Kiểm định trường của Việt Nam: Đã kiểm định
 • Kiểm định trường của quốc tế: 01 trường thành viên đã kiểm định
 • Kiểm định Chương trình đào tạo của Việt Nam: 1 chương trình
 • Kiểm định Chương trình đào tạo quốc tế: 89 chương trình