Đại học Thái Nguyên

Thông tin chung về Đại học Thái Nguyên

 • Địa điểm: Phường Tân Thịnh, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên
 • Website: http://tnu.edu.vn
 • Mã tuyển sinh:
 • Loại hình: Đại học
 • Loại trường: Công lập
 • Khối ngành: Đa ngành
 • Số ngành đào tạo trình độ đại học: 131
 • Số ngành đào tạo trình độ sau đại học: 73
 • Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm: 92%
 • Học phí: 9,8 - 14,3 triệu đồng/năm

Đại học Thái Nguyên được thành lập theo Nghị định số 31/CP ngày 04/4/1994 của Chính phủ trên cơ sở tổ chức, sắp xếp lại các trường đại học trên địa bàn thành phố Thái Nguyên.

Đại học Thái Nguyên là một trong 05 Đại học của Việt Nam thực hiện theo mô hình Đại học hai cấp, được giao trọng trách là trung tâm đào tạo nguồn nhân lực cho các tỉnh, các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề trên địa bàn. Đồng thời, Đại học thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ góp phần quan trọng trong việc phát triển kinh tế – chính trị – văn hóa – xã hội của vùng trung du, miền núi phía Bắc..

Với vai trò là Đại học thực hiện nhiệm vụ chiến lược Quốc gia, nhiệm vụ phát triển vùng đất nước có vị trí quan trọng ở khu vực phía Bắc, Đại học Thái Nguyên chủ yếu tập trung phát triển các ngành nghề đào tạo các bậc học từ Đại học trở lên. Hiện, Đại học Thái Nguyên đang đào tạo 141 ngành đào tạo trình độ đại học; 60 ngành đào tạo trình độ thạc sĩ; 13 chuyên ngành đào tạo Bác sĩ chuyên khoa I; 7 chuyên ngành đào tạo Bác sĩ chuyên khoa II; 4 chuyên ngành đào tạo Bác sĩ nội trú; 32 ngành tiến sĩ thuộc nhiều lĩnh vực khoa học: tự nhiên, xã hội, nhân văn, nông, lâm nghiệp, kinh tế, quản trị quản lí, y học, kỹ thuật và công nghệ… ở 07 cơ sở giáo dục đại học thành viên và khoa trực thuộc.

Để phát triển và khẳng định thương hiệu, Đại học Thái Nguyên không ngừng triển khai và mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế ở các lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ. Đặc biệt, Đại học Thái Nguyên đang đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong lĩnh vực đào tạo sinh viên nước ngoài và trao đổi sinh viên đi học tập ở các nước. Hiện nay, Đại học đang đào tạo gần 600 sinh viên và học viên đến từ các quốc gia trên thế giới.

Tất cả những nỗ lực trên phản ánh cam kết mạnh mẽ của Đại học Thái Nguyên trong quá trình cải tiến chất lượng, nâng cao uy tín trong và ngoài nước.

Kết quả xếp hạng theo VNUR 2023

 • Thứ hạng của Trường theo VNUR: 17
 • Thứ hạng từng tiêu chuẩn
  1. Chất lượng được công nhận: 13
  2. Dạy học: 55
  3. Công bố bài báo khoa học: 34
  4. Nhiệm vụ KHCN và sáng chế: 12
  5. Chất lượng người học: 47
  6. Cơ sở vật chất: 150

Con số thống kê cơ bản

 • Tổng quy mô sinh viên và học viên: 33.218
 • Tỷ lệ học viên sau đại học: 10 %
 • Tổng số giảng viên: 1.692
 • Tỉ lệ giảng viên có trình độ tiến sĩ: 39,5%

Xếp hạng, định hạng và kiểm định (09/2022)

 • Xếp hạng theo THE và QS: 0
 • Định hạng theo UPM và QS Stars: 0
 • Kiểm định trường của Việt Nam: Đã kiểm định
 • Kiểm định trường của quốc tế: Không
 • Kiểm định Chương trình đào tạo của Việt Nam: 21 chương trình
 • Kiểm định Chương trình đào tạo quốc tế: 11 chương trình