Học viện Công nghệ bưu chính viễn thông

LOGO CỦA TRƯỜNG

THÔNG TIN CHUNG

 • Tên tiếng Anh: Posts and Telecommunications Institute of Technology
 • Năm thành lập: 1997
 • Địa điểm: Km 10 đường Nguyễn Trãi, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, Hà Nội
 • Tỉnh/thành phố: Hà Nội
 • Vùng kinh tế: Đồng bằng Sông Hồng
 • Website: https://portal.ptit.edu.vn/
 • Mã tuyển sinh: BVH
 • Loại hình: Học viện
 • Loại trường: Công lập
 • Khối ngành: Kỹ thuật - Công nghệ

GIỚI THIỆU CHUNG

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (Posts and Telecommunications Institute of Technology) là một tổ chức Nghiên cứu – Giáo dục Đào tạo với thế mạnh về Nghiên cứu và đào tạo Đại học, sau Đại học trong lĩnh vực Công nghệ Thông tin và Truyền thông, xếp hạng thứ 17 các đại học hàng đầu Việt Nam. Học viện là cơ sở đào tạo công lập trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông.
Trường được thành lập năm 1953 với tên gọi trường Đại học Bưu điện – Vô tuyến điện. Ngày 11 tháng 7 năm 1997, sau khi hợp nhất bốn đơn vị: Viện Khoa học Kỹ thuật Bưu điện, Viện Kinh tế Bưu điện, Trung tâm Đào tạo Bưu chính – Viễn thông 1 và Trung tâm Đào tạo Bưu chính – Viễn thông 2, trường đổi tên thành Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông.

Xếp hạng quốc tế tính đến 30/06/2023

 • Theo QS: Không
 • Theo QS ASIA: Không
 • Theo THE: Không
 • Theo THE ASIA: Không
 • Định hạng theo QS: Không
 • Định hạng theo UPM: Không

Xếp hạng VNUR 2024

 • Xếp hạng tiêu chuẩn 1: 46
 • Xếp hạng tiêu chuẩn 2: 12
 • Xếp hạng tiêu chuẩn 3: 56
 • Xếp hạng tiêu chuẩn 4: 13
 • Xếp hạng tiêu chuẩn 5: 30
 • Xếp hạng tiêu chuẩn 6: 138

Tình hình kiểm định tính đến 30/6/2023

 • Kiểm định CSGD theo Thông tư 12: Còn hạn
 • Kiểm định CSGD theo bộ tiêu chuẩn quốc tế: Không