Học viện Ngoại giao

Thông tin chung về Học viện Ngoại giao

 • Địa điểm: Số 69 phố Chùa Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội
 • Website: https://dav.edu.vn
 • Mã tuyển sinh: HQT
 • Loại hình: Học viện
 • Loại trường: Công lập
 • Khối ngành: Hành chính
 • Số ngành đào tạo trình độ đại học: 6
 • Số ngành đào tạo trình độ sau đại học: 5
 • Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm: 96%
 • Học phí: 1.900.000 - 4.150.000 đồng/tháng

Học viện Ngoại giao (tên tiếng Anh: Diplomatic Academy of Vietnam, tên tiếng Pháp: Academie Diplomatique du Vietnam) là tổ chức sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Ngoại giao, cơ sở nghiên cứu – đào tạo đầu ngành thực hiện chức năng nghiên cứu chiến lược về quan hệ quốc tế và chính sách đối ngoại; đào tạo đại học, sau đại học và bồi dưỡng nghiệp vụ đối ngoại ở Việt Nam. Học viện Ngoại giao là cái nôi đào tạo, bồi dưỡng nhiều thế hệ cán bộ ngoại giao, cán bộ làm công tác đối ngoại của các cơ quan, tổ chức, hiệp hội, và cán bộ làm công tác hội nhập quốc tế tại các Bộ, ngành và địa phương trong cả nước.

Học viện Ngoại giao là cơ quan tham mưu chiến lược của Bộ Ngoại giao, Lãnh đạo Đảng và Nhà nước trong việc xây dựng, hoạch định và thực hiện chính sách đối ngoại, xây dựng lịch sử và lý luận quan hệ quốc tế.

Học viện Ngoại giao nằm trong danh sách 40 cơ quan học thuật hàng đầu do chính phủ bảo trợ tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương, có quan hệ hợp tác với hơn 80 trường Đại học, cơ quan, tổ chức và mạng lưới hợp tác nghiên cứu chiến lược và quốc tế ở khu vực và trên thế giới.

Kết quả xếp hạng theo VNUR 2023

 • Thứ hạng của Trường theo VNUR: 49
 • Thứ hạng từng tiêu chuẩn
  1. Chất lượng được công nhận: 33
  2. Dạy học: 79
  3. Công bố bài báo khoa học: 137
  4. Nhiệm vụ KHCN và sáng chế: 13
  5. Chất lượng người học: 1
  6. Cơ sở vật chất: 61

Con số thống kê cơ bản

 • Tổng quy mô sinh viên và học viên: 3.458
 • Tỷ lệ học viên sau đại học: 8 %
 • Tổng số giảng viên: 201
 • Tỉ lệ giảng viên có trình độ tiến sĩ: 37,3%

Xếp hạng, định hạng và kiểm định (09/2022)

 • Xếp hạng theo THE và QS: 0
 • Định hạng theo UPM và QS Stars: 4* UPM
 • Kiểm định trường của Việt Nam: Đã kiểm định
 • Kiểm định trường của quốc tế: Không
 • Kiểm định Chương trình đào tạo của Việt Nam: 5 chương trình
 • Kiểm định Chương trình đào tạo quốc tế: 0 chương trình