NHÓM THỰC HIỆN VNUR

Bảng Xếp Hạng Đại Học Việt Nam (VNUR) được thực hiện trong khuôn khổ hoạt động của Công ty TNHH phi lợi nhuận VIETNAM EDUCATION INDEX (VEINDEX), Mã số DN: 0317457652.

Nhóm thực hiện VNUR bao gồm:

Nguyễn Lộc, Nguyên cán bộ nghiên cứu, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam (VNIES)

Nguyễn Vinh San, Thạc sỹ Đo lường và Đánh giá trong Giáo dục, Trường Đại học Sư Phạm – Đại học Đà Nẵng

Châu Dương Quang, Trường Đại học Giáo dục (Đại học Quốc gia Hà Nội) và Chương trình Nghiên cứu Giáo dục Đại học Tư thục (PROPHE) tại Đại học SUNY Albany, Hoa Kỳ

Nguyễn Thị Lan Phương, Phó giáo sư, Tiến sỹ đánh giá giáo dục, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam (VNIES), cố vấn xử lý số liệu.

Nguyễn Xuân Tình, Công ty thiết kế Web 72Agency

Nguyễn Quang Hiển, Công ty thiết kế Web 72Agency

Lê Quang Đạt

Trần Thị Thùy Linh, Công ty VIETNAM EDUCATION INDEX

Cùng nhiều các cộng tác viên khác.