NHÓM THỰC HIỆN VNUR

Bảng Xếp Hạng Đại Học Việt Nam (VNUR) được thực hiện trong khuôn khổ hoạt động của Công ty TNHH phi lợi nhuận VIETNAM EDUCATION INDEX (VEINDEX), Mã số DN: 0317457652.

Nhóm thực hiện VNUR bao gồm:

gs. NGUYỄN LỘC

Nguyên cán bộ nghiên cứu, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam (VNIES).

THS. NGUYỄN VINH SAN

Thạc sỹ Đo lường và Đánh giá trong Giáo dục, Trưởng phòng Công tác Sinh Viên, Trường Đại học Sư Phạm, Đại học Đà Nẵng.

THS. CHÂU DƯƠNG QUANG

Thạc sỹ Quản lý giáo dục, Giảng viên Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội, Nghiên cứu sinh Chính sách Giáo dục Đại học, đồng thời là Nghiên cứu viên tại Chương trình Nghiên cứu Giáo dục Đại học tư thục, Đại học SUNY Albany – Hoa Kỳ.

THS. LƯƠNG ÁNH NGUYỆT

Thạc sỹ, Nghiên cứu sinh về Giáo dục đại học, Đại học Tokyo, Nhật Bản.

TS. NGUYỄN THỊ khÁNH TRINH

Tiến sỹ Quản lý Giáo dục, Phó trưởng khoa, Khoa Đào tạo trực tuyến và Phát triển nghề nghiệp, Trường Đại học Ngoại thương.

ths. TRẦN THỊ THÙY LINH

Công ty VIETNAM EDUCATION INDEX

NGUYỄN XUÂN TÌNH

72AGENCY.VN TEAM

LÊ QUANG ĐẠT

72AGENCY.VN TEAM

NGUYỄN QUANG HIỂN

72AGENCY.VN TEAM

Cùng nhiều các chuyên gia, cộng tác viên khác.