PHÂN TÍCH KẾT QUẢ BẢNG XẾP HẠNG TOP 100 CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC VIỆT NAM 2024

Bảng xếp hạng đại học Việt Nam 2024 (VNUR-2024) rà soát tất cả 237 cơ sở giáo dục đại học (CSGDĐH) Việt Nam thông qua việc xử lý dữ liệu thông tin lớn bao gồm các Báo cáo ba công khai, các Đề án tuyển sinh, các dữ liệu về xếp hạng của các bảng xếp hạng toàn cầu như QS, THE, ARWU, kiểm định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, định hạng của  QS Stars và UPM, dữ liệu của Web of Science (WOS) và SCOPUS trong giai đoạn 5 năm (2019-2023), dữ liệu về hoạt động khoa học công nghệ và sáng chế của Bộ Khoa học và Công nghệ, dữ liệu về các tạp chí khoa học uy tín của Hội đồng Giáo sư Nhà nước, dữ liệu về cơ sở dữ liệu tài liệu điện tử bản quyền cùng với nhiều thông tin được tham khảo có chọn lọc trên các nguồn uy tín có liên quan. Tổng cộng có 193 trường có đầy đủ số liệu để tiến hành xếp hạng. Việc xếp hạng được thực hiện thông qua Bộ Tiêu chuẩn và Tiêu chí gồm 6 tiêu chuẩn và 18 tiêu chí được lựa chọn, phản ánh toàn diện các sứ mạng cơ bản của CSGDĐH như đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng. Đối với năm 2024, VNUR công bố Bảng xếp hạng TOP 100 CSGDĐH cùng với những phân tích như sau:

Thay đổi về thứ hạng

Top 100 của VNUR-2024 có những thay đổi về thứ hạng so với VNUR – 2023 như sau:

Giữ nguyên hạng: Trong TOP 100 của VNUR-2024 có 7 CSGDĐH giữ vững vị trí xếp hạng so với 2023, trong đó có 6 cơ sở thuộc TOP đầu của VNUR – 2023 và VNUR – 2024.

Tăng hạng so với TOP 100 của VNUR-2023: Tổng cộng có 36 CSGDĐH có mặt trong Top 100 VNUR-2023 tăng hạng trong TOP 100 của VNUR-2024. Mức tăng hạng có giá trị từ 1 đến 52. Trong nhóm này CSGDĐH tăng hạng nhiều nhất là Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội với mức tăng là 52 bậc.

Xuống hạng so với TOP 100 của VNUR-2023: Tổng cộng có 41 CSGDĐH có mặt trong Top 100 VNUR-2023 xuống hạng trong Top 100 của VNUR-2024. Mức xuống hạng có giá trị từ 1 đến 42.

Rời khỏi TOP 100 của VNUR-2024: Tổng cộng có 16 CSGDĐH trong TOP 100 VNUR-2023 không có mặt trong TOP 100 của VNUR-2024. Thứ hạng của các trường này trong VNUR-2023 là từ 65 đến 100.

Lần đầu gia nhập TOP 100 trong VNUR-2024: Tổng cộng có 16 CSGDĐH không có mặt trong TOP 100 VNUR-2023 lần đầu gia nhập TOP 100 của VNUR-2024. Thứ hạng của các trường này trong VNUR-2024 là từ 45 đến 100. Trong nhóm này có Trường Đại học Nha Trang thăng hạng lớn nhất là 63 bậc và Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 – có thứ hạng cao nhất là 45.

Các CSGDĐH thứ hạng cao có tuổi đời lâu năm

Số năm thành lập của các CSGDĐH trong VNUR-2024 có sự tăng nhẹ so với năm 2023. Tuổi đời trung bình của các các CSGDĐH nhóm có thứ hạng cao nhất là 49 năm, trong khi đó năm 2023 là 48. Nhóm các CSGDĐH thứ hạng trung bình có tuổi đời trung bình là 32, tăng 2 năm so với năm 2023. Nhóm các CSGDĐH có thứ hạng thấp có sự thay đổi nhiều hơn khi các trường lâu đời có xu hướng lọt vào TOP 100 và đẩy các trường trẻ tuổi hơn ra khỏi nhóm. Tuổi trung bình của nhóm này là 29 năm, hơn 6 năm so với năm 2023 (Xem Hình 1).

Hình 1: Biểu đồ tuổi đời của Top 100 CSGDĐH
Hình 1: Biểu đồ tuổi đời của Top 100 CSGDĐH

Các CSGDĐH có thứ hạng cao tập trung nhiều nhất ở Đồng bằng Sông Hồng và Đông Nam Bộ

Số lượng các CSGDĐH trong TOP 100 VNUR-2024 phân bổ theo vùng kinh tế không có nhiều sự thay đổi so với năm 2023. Cụ thể là các CSGDĐH có thứ hạng cao tập trung nhiều nhất ở Đồng bằng Sông Hồng và Đông Nam Bộ. Đồng bằng Sông Hồng và Đồng Bằng Sông Cửu Long giữ nguyên số CSGDĐH có mặt trong TOP 100 so với VNUR-2023. Đông Nam Bộ giảm 4 CSGDĐH trong TOP 100. Bắc Trung Bộ và Duyên hải Nam Trung bộ, Trung du và Miền núi phía Bắc và Tây Nguyên, Đồng bằng Sông Cửu Long, mỗi vùng tăng thêm 1 (Xem Hình 2).

PHÂN TÍCH KẾT QUẢ BẢNG XẾP HẠNG TOP 100 CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC VIỆT NAM 2024

Các CSGDĐH đa ngành có tỷ lệ áp đảo

Dưới góc độ Nhóm ngành đào tạo, số lượng các CSGDĐH của các nhóm ngành vào TOP 100 của VNUR-2024 không có sự thay đổi nhiều so với năm 2023. Các CSGDĐH đa ngành vẫn chiếm ưu thế với tỷ lệ 49%. Có thay một số thay đổi nhỏ ở nhóm các ngành Hành chính, Nông lâm, Pháp luật, Sư phạm, Văn hóa, Nghệ thuật. Chi tiết Phân bổ các trường đại học TOP 100 theo nhóm ngành đào tạo được trình bày ở Hình 3.

Hình 3: Biểu đồ phân bổ các CSGDĐH TOP 100 theo nhóm ngành đào tạo
Hình 3: Biểu đồ phân bổ các CSGDĐH TOP 100 theo nhóm ngành đào tạo

Các CSGDĐH công lập chiếm tỷ lệ áp đảo

So với VNUR- 2023, nội dung này không có nhiều sự thay đổi. Các CSGDĐH công lập vẫn chiếm đa số trong TOP 100 của VNUR-2024 với tỷ lệ là 83% mặc dù có giảm 1 cơ sở so với năm 2023, trong khi đó các CSGDĐH tư thục có tỷ lệ là 17%.

Hình 4: Phân bổ các CSGDĐH theo loại hình công lập và tư thục
Hình 4: Phân bổ các CSGDĐH theo loại hình công lập và tư thục

TOP 10 của VNUR-24

TOP 10 của VNUR-24 bao gồm các CSGDĐH sau :

1Đại học Quốc gia Hà Nội
2Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
3Trường Đại học Tôn Đức Thắng
4Đại học Bách khoa Hà Nội
5Trường Đại học Duy Tân
6Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh
7Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
8Trường Đại học Thương Mại
9Trường Đại học Cần Thơ
10Đại học Đà Nẵng

So với TOP 10 năm 2023, có 9 CSGDĐH tiếp tục có mặt trong TOP 10 của năm 2024. Đặc biệt Trường Đại học Thương Mại lần đầu tiên lọt vào TOP 10 này với mức tăng 27 hạng và xếp hạng 8. 6 CSGDĐH hàng đầu trong TOP 10 giữ vững thứ hạng mà không có thay đổi. 4 CSGDĐH còn lại có thay đổi. Cụ thể là trong khi Trường Đại học Sư phạm Hà Nội tăng hạng thì Trường Đại học Cần Thơ và Đại học Đà Nẵng xuống hạng, và một CSGDĐH rời khỏi TOP 10.

XEM PHƯƠNG PHÁP XẾP HẠNG VNUR-2024

XEM PHÂN TÍCH BẢNG XẾP HẠNG VNUR NĂM 2023 (TẠI ĐÂY)