PHÙ HIỆU XẾP HẠNG VNUR-2024 (VNUR-2024 RANKING BADGES)

VNUR-2024 trân trọng kính mời các cơ sở giáo dục đại học (CSGDĐH) Việt Nam được xếp hạng trong TOP 100 sử dụng các Phù hiệu xếp hạng (Ranking badges) nhằm tôn vinh vị trí xếp hạng của mình trong các hoạt động của Nhà trường. Cụ thể, Phù hiệu xếp hạng có thể được sử dụng bằng cách gắn trên các băng rôn, phông sự kiện, trang Web, các profiles, các tờ rơi… Các tài liệu có gắn Phù hiệu xếp hạng có thể được sử dụng ở các sự kiện lớn của Nhà trường như tuyển sinh, lễ khai giảng, lễ tốt nghiệp…

Khi sử dụng các CSGDĐH lưu ý tải Phù hiệu xếp hạng tương ứng với vị trí xếp hạng của Trường mình. Các Phù hiệu được thiết kế sẵn bao gồm các thứ hạng riêng biệt cho các CSGDĐH trong TOP 10, xếp hạng từ #1, #2, #3. #4, #5, #6, #7, #8. #9, #10. Sau đó là các Phù hiệu dành cho từng nhóm TOP 20, TOP 30, TOP 40, TOP 50, TOP 60, TOP 70, TOP 80, TOP 90 VÀ TOP 100. CSGDĐH nào có thứ hạng từ 11 đến 100 mong muốn có Phù hiệu ghi đúng thứ hạng của mình xin gửi yêu cầu đến VNUR, chúng tôi sẽ thiết kế riêng Phù hiệu để tặng Nhà trường.

Hãy tự hào khi có mặt trong TOP 100 VNUR-2024!

GỬI YÊU CẦU THIẾT KẾ RIÊNG PHÙ HIỆU VNUR