Thi tốt nghiệp THPT 2023: Bộ GD-ĐT công bố Quy chế sửa đổi bổ sung với nhiều điểm mới

Chiều ngày 28.3, Bộ GD-ĐT ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp THPT với nhiều điểm mới. Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 áp dụng theo quy chế này.

Thông tư sửa  đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp THPT (ban hành kèm theo Thông tư số 15/2020/TT-BGDĐT năm 2020; được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 05/2021/TT-BGDĐT năm 2021 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT).

Bộ GD-ĐT sửa đổi, bổ sung nhiều nội dung trong Quy chế thi tốt nghiệp THPT -0
Một phòng thi tốt nghiệp THPT năm 2022 tại Hà Nội

Bỏ yêu cầu về bản sao Sổ đăng ký hộ khẩu thường trú

Cũng theo Thông tư sửa đổi, thí sinh có thể đăng ký dự thi trực tuyến hoặc trực tiếp tại trường phổ thông nơi học lớp 12.

Về hồ sơ đăng ký dự thi sẽ gồm 2 Phiếu đăng ký dự thi giống nhau; bản chính hoặc bản sao được chứng thực từ bản chính hoặc bản sao được cấp từ sổ gốc hoặc bản sao kèm bản gốc để đối chiếu (gọi chung là bản sao) học bạ THPT, hoặc học bạ GDTX cấp THPT, hoặc phiếu kiểm tra của người học theo hình thức tự học đối với GDTX do Hiệu trưởng trường phổ thông cấp; các loại chứng nhận hợp lệ để được hưởng chế độ ưu tiên, khuyến khích (nếu có); file ảnh (hoặc 2 ảnh 4×6 trong trường hợp đăng ký dự thi trực tiếp) kiểu căn cước công dân, được chụp trước thời gian nộp hồ sơ không quá 6 tháng.

Như vậy, so với Thông tư ban đầu, Thông tư sửa đổi đã bỏ yêu cầu về bản sao Sổ đăng ký hộ khẩu thường trú để được hưởng chế độ ưu tiên liên quan đến nơi đăng ký hộ khẩu thường trú và thêm các yêu cầu về ảnh trong hồ sơ.

Thí sinh được mang gì vào phòng thi?

Về các quy định thí sinh phải tuân thủ trong phòng thi, tại Thông tư sửa đổi, Bộ GD-ĐT quy định thí sinh chỉ được mang vào phòng thi: Bút viết, bút chì, compa, tẩy, thước kẻ, thước tính; máy tính bỏ túi không có chức năng soạn thảo văn bản, không có thẻ nhớ; Atlat Địa lí Việt Nam đối với môn thi Địa lí.

Các dụng cụ trước đó thí sinh được phép mang vào phòng thi nhưng nay không được cho phép gồm: máy ghi âm, ghi hình chỉ có chức năng ghi thông tin nhưng không thể nghe, xem và không thể truyền, nhận được thông tin, tín hiệu âm thanh, hình ảnh trực tiếp nếu không có thiết bị hỗ trợ khác.

Về thành phần Ban In sao đề thi, Thông tư sửa đổi đã bổ sung yêu cầu trong nhóm thư ký và ủy viên Ban In sao đề thi phải có 1 ủy viên làm nhiệm vụ giám sát.

Về Ban coi thi, Thông tư sửa đổi quy định, Trưởng Điểm thi là lãnh đạo trường phổ thông; có một Phó trưởng Điểm thi là lãnh đạo hoặc tổ trưởng chuyên môn của cơ sở giáo dục nơi đặt điểm thi phụ trách cơ sở vật chất; các Phó trưởng Điểm thi là lãnh đạo hoặc tổ trưởng chuyên môn đến từ trường phổ thông khác.

Điều này thay cho quy định tại Thông tư 05/2021/TT-BGDĐT năm 2021: Trưởng Điểm thi là lãnh đạo hoặc Tổ trưởng chuyên môn trường phổ thông nơi đặt Điểm thi phụ trách cơ sở vật chất; các Phó trưởng Điểm thi là lãnh đạo hoặc tổ trưởng chuyên môn đến từ trường phổ thông khác;

Tổ nhập điểm thi tự luận phải có ít nhất 3 người tham gia

Một trong những điểm mới khác của Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp THPT vừa ban hành so với các Thông tư trước là bổ sung quy định trong nhập điểm bài thi tự luận, tổ nhập điểm phải có ít nhất 3 người tham gia: 1 người đọc, 1 người nhập vào phần mềm và 1 người giám sát, kiểm tra. Tổ nhập điểm thực hiện nhập điểm bài thi tự luận theo hai vòng độc lập, mỗi vòng do một nhóm khác nhau thực hiện trên phần mềm hỗ trợ chấm thi.

Về điểm cộng ưu tiên, bổ sung nhóm thí sinh ở xã có thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo quy định hiện hành của Thủ tướng Chính phủ hoặc Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban dân tộc vào nhóm đối tượng thuộc Diện 2 (cộng 0,25 điểm)

Bên cạnh đó, ở nhóm đối tượng thuộc Diện 3 (cộng 0,5 điểm), Thông tư Sửa đổi đã bỏ yêu cầu thí sinh là người dân tộc thiểu số phải có hộ khẩu thường trú tại các vùng khó khăn theo quy định, thay vào đó, thí sinh là người dân tộc thiểu số, có nơi thường trú trong thời gian học cấp THPT từ 3 năm trở lên thuộc các vùng khó khăn nói trên cũng thuộc diện này.

Mỗi khu vực in sao đề thi, coi thi, chấm thi phải bố trí 1 điện thoại cố định có loa ngoài

Theo đó, thành phần ủy viên Ban Chỉ đạo cấp quốc gia kỳ thi tốt nghiệp THPT sẽ bổ sung thêm lãnh đạo một số đơn vị liên quan thuộc Bộ Y tế. Trước đó, các ủy viên Ban Chỉ đạo cấp quốc gia chỉ bao gồm lãnh đạo một số đơn vị liên quan thuộc Bộ GD-ĐT, lãnh đạo một số đơn vị liên quan thuộc Bộ Công an và Thanh tra Chính phủ.

Về các nội dung liên quan đến sử dụng thiết bị, phần mềm công nghệ thông tin và truyền thông, Thông tư sửa đổi yêu cầu tại mỗi khu vực in sao đề thi, coi thi, làm phách bài thi tự luận, chấm thi, phúc khảo của Hội đồng thi phải bố trí 1 điện thoại cố định có loa ngoài (riêng với khu vực in sao đề thi và làm phách bài thi tự luận, điện thoại này phải có thêm chức năng ghi âm) đặt tại phòng làm việc chung/phòng trực bảo đảm an ninh, an toàn.

Riêng ở Điểm thi, nếu không thể bố trí được điện thoại cố định vì lý do bất khả kháng thì Chủ tịch Hội đồng thi quyết định bố trí điện thoại di động không có chức năng ghi hình, không có thẻ nhớ, không có chức năng kết nối mạng internet và được niêm phong khi không sử dụng.

Chỉ sử dụng chức năng nghe, gọi của điện thoại để liên lạc với Hội đồng thi, Ban Chỉ đạo thi các cấp; mọi liên lạc qua điện thoại đều phải bật loa ngoài để nghe công khai, đều phải ghi nhật ký và phải có sự chứng kiến của ủy viên làm nhiệm vụ giám sát theo quy định (đối với khu vực in sao đề thi) hoặc Phó trưởng Điểm thi phụ trách cơ sở vật chất (đối với khu vực coi thi) hoặc công an (đối với khu vực làm phách bài thi tự luận) hoặc thư ký Hội đồng thi (đối với khu vực chấm thi, phúc khảo).

Riêng với Điểm thi, bố trí 1 máy tính tại phòng trực của Điểm thi và bảo đảm máy tính chỉ được nối mạng internet khi chuyển báo cáo nhanh cho Hội đồng thi, phải ghi nhật ký sử dụng máy tính, có sự chứng kiến của Phó trưởng Điểm thi phụ trách cơ sở vật chất.

Không được sử dụng các thiết bị thu phát thông tin trong khu vực coi thi, chấm thi, phúc khảo của Hội đồng thi, trừ các thiết bị quy định nói trên. Tại mỗi khu vực coi thi, chấm thi, phúc khảo, Hội đồng thi phải bố trí các vật dụng để lưu giữ thiết bị thu, phát thông tin của những người đang thực hiện nhiệm vụ ở đó. Các vật dụng này phải được niêm phong dưới sự chứng kiến của công an và phải được bảo quản tại địa điểm an toàn trong suốt thời gian của mỗi buổi làm việc.

Nguyễn Liên
https://daibieunhandan.vn/giao-duc–y-te1/thi-tot-nghiep-thpt-2023-bo-gd-dt-cong-bo-quy-che-sua-doi-bo-sung-voi-nhieu-diem-moi–i320605/