TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG

Thông tin chung về TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG

 • Địa điểm: 18 Ung Văn Khiêm, phường Đông Xuyên, Long Xuyên, An Giang
 • Website: www.agu.edu.vn
 • Mã tuyển sinh: TAG
 • Loại hình: Trường Đại học
 • Loại trường: Công lập
 • Khối ngành: Đa ngành
 • Số ngành đào tạo trình độ đại học: 34
 • Số ngành đào tạo trình độ sau đại học: 5
 • Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm: 78%
 • Học phí: Từ 13.500.000đ - 20.900.000đ/năm

Trường Đại học An Giang (VNU HCMC-An Giang University) là một trường đại học đa ngành, thành viên của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tại An Giang, được xếp vào nhóm trường đại học trọng điểm quốc gia Việt Nam, có vai trò nòng cốt trong hệ thống giáo dục tại Việt Nam.

Ngoài đào tạo, trường còn có nhiệm vụ nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao công nghệ cho doanh nghiệp và Chính phủ.

Trường có xuất phát điểm là Trường Cao đẳng Sư phạm được Bộ Giáo dục thành lập năm 1976. Đến năm 1995, tỉnh quyết định sáp nhập hai trường Trung học Sư Phạm và Cao đẳng Sư Phạm thành một và lấy tên mới là Cao đẳng Sư Phạm An Giang chuyên đào tạo giáo viên. Ban đầu trường được đặt dưới sự quản lý của Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh An Giang; đến năm 2019, trường chính thức trực thuộc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

 

Kết quả xếp hạng theo VNUR 2023

 • Thứ hạng của Trường theo VNUR: 94
 • Thứ hạng từng tiêu chuẩn
  1. Chất lượng được công nhận: 92
  2. Dạy học: 109
  3. Công bố bài báo khoa học: 88
  4. Nhiệm vụ KHCN và sáng chế: 70
  5. Chất lượng người học: 72
  6. Cơ sở vật chất: 86

Con số thống kê cơ bản

 • Tổng quy mô sinh viên và học viên: 9.941
 • Tỷ lệ học viên sau đại học: 2 %
 • Tổng số giảng viên: 642
 • Tỉ lệ giảng viên có trình độ tiến sĩ: 11,8%

Học phí:                  Từ 13.500.000đ – 20.900.000đ/năm

Xếp hạng, định hạng và kiểm định (09/2022)

– Xếp hạng theo THE và QS:                0

– Định hạng theo UPM và QS Stars:      0

– Kiểm định trường của Việt Nam:        Đã kiểm định

– Kiểm định trường của quốc tế:            Không

– Kiểm định Chương trình đào tạo của Việt Nam:       0 chương trình

– Kiểm định Chương trình đào tạo quốc tế:                 4 chương trình