TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM TP. HỒ CHÍ MINH

Thông tin chung về TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM TP. HỒ CHÍ MINH

 • Địa điểm: 140 Lê Trọng Tấn,Quận Tân Phú Thành phố Hồ Chí Minh
 • Website: https://hufi.edu.vn/
 • Mã tuyển sinh: DCT
 • Loại hình: Trường Đại học
 • Loại trường: Công lập
 • Khối ngành: Kỹ thuật - Công nghệ
 • Số ngành đào tạo trình độ đại học: 32
 • Số ngành đào tạo trình độ sau đại học: 13
 • Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm: 84%
 • Học phí: Từ 630.000đ - 810.000đ/tín chỉ

Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh (tiếng Anh: Ho Chi Minh City University of Food Industry) là một là một đơn vị giáo dục trực thuộc Bộ Công Thương, đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, đa cấp độ chuyên đào tạo về các nhóm ngành kỹ thuật, có thế mạnh trong lĩnh vực khoa học và công nghệ thực phẩm, được thành lập ngày 9 tháng 9 năm 1982.

 

Kết quả xếp hạng theo VNUR 2023

 • Thứ hạng của Trường theo VNUR: 53
 • Thứ hạng từng tiêu chuẩn
  1. Chất lượng được công nhận: 32
  2. Dạy học: 65
  3. Công bố bài báo khoa học: 43
  4. Nhiệm vụ KHCN và sáng chế: 102
  5. Chất lượng người học: 91
  6. Cơ sở vật chất: 144

Con số thống kê cơ bản

 • Tổng quy mô sinh viên và học viên: 13.593
 • Tỷ lệ học viên sau đại học: 2 %
 • Tổng số giảng viên: 655
 • Tỉ lệ giảng viên có trình độ tiến sĩ: 16,9%

Học phí:                  Từ 630.000đ – 810.000đ/tín chỉ

Xếp hạng, định hạng và kiểm định (09/2022)

– Xếp hạng theo THE và QS:                0

– Định hạng theo UPM và QS Stars:      0

– Kiểm định trường của Việt Nam:        Đã kiểm định

– Kiểm định trường của quốc tế:            Không

– Kiểm định Chương trình đào tạo của Việt Nam:       13 chương trình

– Kiểm định Chương trình đào tạo quốc tế:                 2 chương trình