Trường Đại học Đà Lạt

LOGO CỦA TRƯỜNG

THÔNG TIN CHUNG

 • Tên tiếng Anh: Da Lat University
 • Năm thành lập: 1981
 • Địa điểm: Số 1, Phù Đổng Thiên Vương, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng
 • Tỉnh/thành phố: Lâm Đồng
 • Vùng kinh tế: Tây Nguyên
 • Website: www.dlu.edu.vn
 • Mã tuyển sinh: TDL
 • Loại hình: Trường Đại học
 • Loại trường: Công lập
 • Khối ngành: Đa ngành

GIỚI THIỆU CHUNG

Trường Đại học Đà Lạt (Dalat University) là một trường đại học công lập tại Việt Nam, đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, cung cấp nguồn nhân lực trình độ cao về Khoa học tự nhiên và Công nghệ, Khoa học xã hội và Nhân văn, và Kinh tế; Là trung tâm nghiên cứu khoa học – chuyển giao công nghệ phục vụ sự phát triển kinh tế-xã hội và hội nhập quốc tế.
Với tiền thân là Viện Đại học Đà Lạt, Đại học Đà Lạt có thế mạnh đào tạo nhóm ngành luật học,công nghệ, sinh học, nông nghiệp và du lịch. Đồng thời cũng là trung tâm nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ lớn của Miền Trung Việt Nam.
Trường có khuôn viên nằm trên một đồi thông, phong cảnh được đánh giá thuộc nhóm đẹp nhất Đông Nam Á.

Xếp hạng quốc tế tính đến 30/06/2023

 • Theo QS: Không
 • Theo QS ASIA: Không
 • Theo THE: Không
 • Theo THE ASIA: Không
 • Định hạng theo QS: Không
 • Định hạng theo UPM: Không

Xếp hạng VNUR 2024

 • Xếp hạng tiêu chuẩn 1: 46
 • Xếp hạng tiêu chuẩn 2: 22
 • Xếp hạng tiêu chuẩn 3: 68
 • Xếp hạng tiêu chuẩn 4: 51
 • Xếp hạng tiêu chuẩn 5: 61
 • Xếp hạng tiêu chuẩn 6: 42

Tình hình kiểm định tính đến 30/6/2023

 • Kiểm định CSGD theo Thông tư 12: Còn hạn
 • Kiểm định CSGD theo bộ tiêu chuẩn quốc tế: Không