Trường Đại học Đà Lạt

Thông tin chung về Trường Đại học Đà Lạt

 • Địa điểm: Số 1, Phù Đổng Thiên Vương, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng
 • Website: www.dlu.edu.vn
 • Mã tuyển sinh: TDL
 • Loại hình: Trường Đại học
 • Loại trường: Công lập
 • Khối ngành: Đa ngành
 • Số ngành đào tạo trình độ đại học: 43
 • Số ngành đào tạo trình độ sau đại học: 14
 • Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm: 67%
 • Học phí:

Trường Đại học Đà Lạt (Dalat University) là một trường đại học công lập tại Việt Nam, đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, cung cấp nguồn nhân lực trình độ cao về Khoa học tự nhiên và Công nghệ, Khoa học xã hội và Nhân văn, và Kinh tế; Là trung tâm nghiên cứu khoa học – chuyển giao công nghệ phục vụ sự phát triển kinh tế-xã hội và hội nhập quốc tế.

Với tiền thân là Viện Đại học Đà Lạt, Đại học Đà Lạt có thế mạnh đào tạo nhóm ngành luật học, công nghệ, sinh học, nông nghiệp và du lịch. Đồng thời cũng là trung tâm nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ lớn của Miền Trung Việt Nam.

Trường có khuôn viên nằm trên một đồi thông, phong cảnh được đánh giá thuộc nhóm đẹp nhất Đông Nam Á.

Kết quả xếp hạng theo VNUR 2023

 • Thứ hạng của Trường theo VNUR: 38
 • Thứ hạng từng tiêu chuẩn
  1. Chất lượng được công nhận: 103
  2. Dạy học: 22
  3. Công bố bài báo khoa học: 69
  4. Nhiệm vụ KHCN và sáng chế: 73
  5. Chất lượng người học: 90
  6. Cơ sở vật chất: 2

Con số thống kê cơ bản

 • Tổng quy mô sinh viên và học viên: 7.680
 • Tỷ lệ học viên sau đại học: 2,4%
 • Tổng số giảng viên: 313
 • Tỉ lệ giảng viên có trình độ tiến sĩ: 33,9%

Xếp hạng, định hạng và kiểm định (09/2022)

 • Xếp hạng theo THE và QS: 0
 • Định hạng theo UPM và QS Stars: 0
 • Kiểm định trường của Việt Nam: Đã kiểm định
 • Kiểm định trường của quốc tế: Không
 • Kiểm định Chương trình đào tạo của Việt Nam: 0 chương trình
 • Kiểm định Chương trình đào tạo quốc tế: 0 chương trình