TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG

Thông tin chung về TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG

 • Địa điểm: Phường Nông Trang, Việt Trì, Phú Thọ
 • Website: www.hvu.edu.vn
 • Mã tuyển sinh: THV
 • Loại hình: Trường Đại học
 • Loại trường: Công lập
 • Khối ngành: Đa ngành
 • Số ngành đào tạo trình độ đại học: 27
 • Số ngành đào tạo trình độ sau đại học: 7
 • Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm: 100%
 • Học phí: Từ 228.000đ - 396.000đ/tín chỉ

Trường Đại học Hùng Vương (Tiếng Anh: Hung Vuong University, HVU) là trường đại học công lập tại tỉnh Phú Thọ được thành lập vào ngày 29 tháng 04 năm 2003, trên cơ sở của Trường Cao đẳng Sư phạm Phú Thọ với bề dày truyền thống hơn 50 năm.

 

Kết quả xếp hạng theo VNUR 2023

 • Thứ hạng của Trường theo VNUR: 94
 • Thứ hạng từng tiêu chuẩn
  1. Chất lượng được công nhận: 48
  2. Dạy học: 151
  3. Công bố bài báo khoa học: 59
  4. Nhiệm vụ KHCN và sáng chế: 66
  5. Chất lượng người học: 49
  6. Cơ sở vật chất: 33

Con số thống kê cơ bản

 • Tổng quy mô sinh viên và học viên: 2.713
 • Tỷ lệ học viên sau đại học: 20 %
 • Tổng số giảng viên: 349
 • Tỉ lệ giảng viên có trình độ tiến sĩ: 28,7%

Học phí:                  Từ 228.000đ – 396.000đ/tín chỉ

Xếp hạng, định hạng và kiểm định (09/2022)

– Xếp hạng theo THE và QS:                0

– Định hạng theo UPM và QS Stars:      0

– Kiểm định trường của Việt Nam:        Đã kiểm định

– Kiểm định trường của quốc tế:            Không

– Kiểm định Chương trình đào tạo của Việt Nam:       7 chương trình

– Kiểm định Chương trình đào tạo quốc tế:                 0 chương trình