TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH DOANH VÀ CÔNG NGHỆ HÀ NỘI

Thông tin chung về TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH DOANH VÀ CÔNG NGHỆ HÀ NỘI

 • Địa điểm: Số 29A, ngõ 124 phố Vĩnh Tuy, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
 • Website: http://hubt.edu.vn
 • Mã tuyển sinh:
 • Loại hình: Trường Đại học
 • Loại trường: Dân lập
 • Khối ngành: Đa ngành
 • Số ngành đào tạo trình độ đại học: 27
 • Số ngành đào tạo trình độ sau đại học: 11
 • Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm: 91%
 • Học phí: Từ 6.000.000đ - 36.000.000đ/kì

Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội là một cơ sở đào tạo giáo dục tư thục tại Việt Nam, được thành lập theo Quyết định số 405/TTg ngày 14 tháng 6 năm 1996 của Thủ tướng Chính phủ tại Hà Nội.

 

Kết quả xếp hạng theo VNUR 2023

 • Thứ hạng của Trường theo VNUR: 78
 • Thứ hạng từng tiêu chuẩn
  1. Chất lượng được công nhận: 103
  2. Dạy học: 74
  3. Công bố bài báo khoa học: 71
  4. Nhiệm vụ KHCN và sáng chế: 54
  5. Chất lượng người học: 40
  6. Cơ sở vật chất: 160

Con số thống kê cơ bản

 • Tổng quy mô sinh viên và học viên: 22.055
 • Tỷ lệ học viên sau đại học: 3 %
 • Tổng số giảng viên: 1109
 • Tỉ lệ giảng viên có trình độ tiến sĩ: 18,8%

Học phí:                  Từ 6.000.000đ – 36.000.000đ/kì

Xếp hạng, định hạng và kiểm định (09/2022)

– Xếp hạng theo THE và QS:                0

– Định hạng theo UPM và QS Stars:      0

– Kiểm định trường của Việt Nam:        Đã kiểm định

– Kiểm định trường của quốc tế:            Không

– Kiểm định Chương trình đào tạo của Việt Nam:       0 chương trình

– Kiểm định Chương trình đào tạo quốc tế:                 0 chương trình