TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ CẦN THƠ

Thông tin chung về TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ CẦN THƠ

 • Địa điểm: 256 Nguyễn Văn Cừ, Quận Ninh Kiều, Cần Thơ, Việt Nam, Cần Thơ
 • Website: https://www.ctuet.edu.vn/
 • Mã tuyển sinh: KCC
 • Loại hình: Trường Đại học
 • Loại trường: Công lập
 • Khối ngành: Kỹ thuật - Công nghệ
 • Số ngành đào tạo trình độ đại học: 22
 • Số ngành đào tạo trình độ sau đại học: 0
 • Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm: 96%
 • Học phí: Từ 330.000đ - 350.000đ/tín chỉ

Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ (CTUT – Can Tho University of Technology) là trường đại học công lập chuyên đào tạo khối ngành kỹ thuật tại Thành phố Cần Thơ. Trường trực thuộc Ủy ban Nhân dân Thành phố Cần Thơ, chịu sự giám sát về giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 

Kết quả xếp hạng theo VNUR 2023

 • Thứ hạng của Trường theo VNUR: 75
 • Thứ hạng từng tiêu chuẩn
  1. Chất lượng được công nhận: 93
  2. Dạy học: 49
  3. Công bố bài báo khoa học: 153
  4. Nhiệm vụ KHCN và sáng chế: 59
  5. Chất lượng người học: 38
  6. Cơ sở vật chất: 151

Con số thống kê cơ bản

 • Tổng quy mô sinh viên và học viên: 4.676
 • Tỷ lệ học viên sau đại học: 0 %
 • Tổng số giảng viên: 206
 • Tỉ lệ giảng viên có trình độ tiến sĩ: 18,4%

Học phí:                  Từ 330.000đ – 350.000đ/tín chỉ

Xếp hạng, định hạng và kiểm định (09/2022)

– Xếp hạng theo THE và QS:                0

– Định hạng theo UPM và QS Stars:      0

– Kiểm định trường của Việt Nam:        Đã kiểm định

– Kiểm định trường của quốc tế:            Không

– Kiểm định Chương trình đào tạo của Việt Nam:       1 chương trình

– Kiểm định Chương trình đào tạo quốc tế:                 0 chương trình