Trường Đại học Mỏ - Địa chất

Thông tin chung về Trường Đại học Mỏ - Địa chất

 • Địa điểm: Số 18 phố Viên, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
 • Website: http://humg.edu.vn
 • Mã tuyển sinh: MDA
 • Loại hình: Trường Đại học
 • Loại trường: Công lập
 • Khối ngành: Đa ngành
 • Số ngành đào tạo trình độ đại học: 67
 • Số ngành đào tạo trình độ sau đại học: 90
 • Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm: 59%
 • Học phí: 338.000đ - 378.000 đồng/tín chỉ

Trường Đại học Mỏ – Địa chất (tiếng Anh: Hanoi University of Mining and Geology) là một trường đại học đa ngành hàng đầu tại Việt Nam, thuộc nhóm 95 trường đại học hàng đầu Đông Nam Á.

Trường được thành lập năm 1966, là trường đại học đa ngành, định hướng ứng dụng, đào tạo cán bộ Khoa học kỹ thuật trình độ đại học và trên đại học về các lĩnh vực: Dầu khí, Xây dựng, Công nghệ thông tin, Cơ khí, Tự động hóa, Khai thác tài nguyên khoáng sản, Bảo vệ môi trường, Đo đạc lãnh thổ lãnh hải, Quản lý đất đai, Kinh tế, Quản trị doanh nghiệp, Kế toán,… Hiện Nhà trường có 3 cơ sở đào tạo tại Hà Nội, Quảng Ninh và Vũng Tàu.

Kết quả xếp hạng theo VNUR 2023

 • Thứ hạng của Trường theo VNUR: 22
 • Thứ hạng từng tiêu chuẩn
  1. Chất lượng được công nhận: 22
  2. Dạy học: 38
  3. Công bố bài báo khoa học: 27
  4. Nhiệm vụ KHCN và sáng chế: 58
  5. Chất lượng người học: 140
  6. Cơ sở vật chất: 124

Con số thống kê cơ bản

 • Tổng quy mô sinh viên và học viên: 12.057
 • Tỷ lệ học viên sau đại học:
 • Tổng số giảng viên: 565
 • Tỉ lệ giảng viên có trình độ tiến sĩ: 44,8%

Xếp hạng, định hạng và kiểm định (09/2022)

 • Xếp hạng theo THE và QS: 0
 • Định hạng theo UPM và QS Stars: 4* UPM
 • Kiểm định trường của Việt Nam: Đã kiểm định
 • Kiểm định trường của quốc tế: Không
 • Kiểm định Chương trình đào tạo của Việt Nam: 11 chương trình
 • Kiểm định Chương trình đào tạo quốc tế: 0 chương trình