TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP. HỒ CHÍ MINH

Thông tin chung về TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP. HỒ CHÍ MINH

 • Địa điểm: 35-37 Hồ Hảo Hớn, P. Cô Giang, Quận 1, TP Hồ Chí Minh
 • Website: http://www.ou.edu.vn
 • Mã tuyển sinh: MBS
 • Loại hình: Trường Đại học
 • Loại trường: Công lập
 • Khối ngành: Đa ngành
 • Số ngành đào tạo trình độ đại học: 27
 • Số ngành đào tạo trình độ sau đại học: 12
 • Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm: 88%
 • Học phí: Từ 20.000.000đ - 40.500.000đ/năm/3 học kì

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh (Ho Chi Minh City Open University, viết tắt là HCMCOU) là một trường đại học công lập đa ngành tại Việt Nam. Trường trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường hoạt động theo cơ chế tự chủ việc thu chi học phí.

 

Kết quả xếp hạng theo VNUR 2023

 • Thứ hạng của Trường theo VNUR: 58
 • Thứ hạng từng tiêu chuẩn
  1. Chất lượng được công nhận: 47
  2. Dạy học: 78
  3. Công bố bài báo khoa học: 21
  4. Nhiệm vụ KHCN và sáng chế: 83
  5. Chất lượng người học: 73
  6. Cơ sở vật chất: 158

Con số thống kê cơ bản

 • Tổng quy mô sinh viên và học viên: 19.600
 • Tỷ lệ học viên sau đại học: 6 %
 • Tổng số giảng viên: 512
 • Tỉ lệ giảng viên có trình độ tiến sĩ: 38,5%

Học phí:                  Từ 20.000.000đ – 40.500.000đ/năm/3 học kì

Xếp hạng, định hạng và kiểm định (09/2022)

– Xếp hạng theo THE và QS:                0

– Định hạng theo UPM và QS Stars:      0

– Kiểm định trường của Việt Nam:        Đã kiểm định

– Kiểm định trường của quốc tế:            Không

– Kiểm định Chương trình đào tạo của Việt Nam:       4 chương trình

– Kiểm định Chương trình đào tạo quốc tế:                 12 chương trình