TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỸ THUẬT VIỆT NAM

Thông tin chung về TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỸ THUẬT VIỆT NAM

 • Địa điểm: 42 Yết Kiêu, phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
 • Website: http://mythuatvietnam.edu.vn/
 • Mã tuyển sinh: MTH
 • Loại hình: Trường Đại học
 • Loại trường: Công lập
 • Khối ngành: Đa ngành
 • Số ngành đào tạo trình độ đại học: 6
 • Số ngành đào tạo trình độ sau đại học: 2
 • Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm: 59%
 • Học phí: Từ 1.200.000đ/tháng

Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam thuộc Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, tiền thân là Trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương thuộc Viện Đại học Đông Dương, là một trường đại học hàng đầu của Việt Nam về đào tạo nhóm ngành Mỹ thuật. Nơi đây đã sản sinh ra nhiều họa sĩ tài danh Việt Nam.

Đầu năm 2008 trường đã được đổi tên là Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam, trước đó là Trường Đại học Mỹ thuật Hà Nội.

 

Kết quả xếp hạng theo VNUR 2023

 • Thứ hạng của Trường theo VNUR: 86
 • Thứ hạng từng tiêu chuẩn
  1. Chất lượng được công nhận: 103
  2. Dạy học: 45
  3. Công bố bài báo khoa học: 153
  4. Nhiệm vụ KHCN và sáng chế: 89
  5. Chất lượng người học: 111
  6. Cơ sở vật chất: 135

Con số thống kê cơ bản

 • Tổng quy mô sinh viên và học viên: 613
 • Tỷ lệ học viên sau đại học: 2 %
 • Tổng số giảng viên: 54
 • Tỉ lệ giảng viên có trình độ tiến sĩ: 22,2%

Học phí:                  Từ 1.200.000đ/tháng

Xếp hạng, định hạng và kiểm định (09/2022)

– Xếp hạng theo THE và QS:                0

– Định hạng theo UPM và QS Stars:      0

– Kiểm định trường của Việt Nam:        Đã kiểm định

– Kiểm định trường của quốc tế:            Không

– Kiểm định Chương trình đào tạo của Việt Nam:       0 chương trình

– Kiểm định Chương trình đào tạo quốc tế:                 0 chương trình