TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HỒ CHÍ MINH

Thông tin chung về TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HỒ CHÍ MINH

 • Địa điểm: Khu phố 6, phường Linh Trung, thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
 • Website: http://www.hcmuaf.edu.vn/
 • Mã tuyển sinh: NLS
 • Loại hình: Trường Đại học
 • Loại trường: Công lập
 • Khối ngành: Nông - Lâm
 • Số ngành đào tạo trình độ đại học: 42
 • Số ngành đào tạo trình độ sau đại học: 28
 • Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm: 88%
 • Học phí:

Trường Đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh là một trường đại học đa ngành tại Việt Nam, chuyên đào tạo và nghiên cứu nhóm ngành nông – lâm – ngư nghiệp. Trường trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Trường được thành lập trên cơ sở Trường Quốc gia Nông Lâm Mục Bảo Lộc được thành lập từ năm 1955. Trong quá trình phát triển, trường từng sáp nhập vào hệ thống Đại học Quốc gia nhưng sau đó tách và nhập vào Bộ Giáo dục và Đào tạo cho đến ngày nay.

 

Kết quả xếp hạng theo VNUR 2023

 • Thứ hạng của Trường theo VNUR: 82
 • Thứ hạng từng tiêu chuẩn
  1. Chất lượng được công nhận: 100
  2. Dạy học: 103
  3. Công bố bài báo khoa học: 28
  4. Nhiệm vụ KHCN và sáng chế: 87
  5. Chất lượng người học: 94
  6. Cơ sở vật chất: 82

Con số thống kê cơ bản

 • Tổng quy mô sinh viên và học viên: 21.476
 • Tỷ lệ học viên sau đại học: 7,3 %
 • Tổng số giảng viên: 606
 • Tỉ lệ giảng viên có trình độ tiến sĩ: 24,8%

Học phí:

Xếp hạng, định hạng và kiểm định (09/2022)

– Xếp hạng theo THE và QS:                0

– Định hạng theo UPM và QS Stars:      0

– Kiểm định trường của Việt Nam:        Đã kiểm định

– Kiểm định trường của quốc tế:            Không

– Kiểm định Chương trình đào tạo của Việt Nam:       0 chương trình

– Kiểm định Chương trình đào tạo quốc tế:                 2 chương trình