TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH - MARKETING

Thông tin chung về TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH - MARKETING

 • Địa điểm: 778 Nguyễn Kiệm, phường 4, quận Phú Nhuận Thành phố Hồ Chí Minh
 • Website: https://www.ufm.edu.vn/
 • Mã tuyển sinh: DMS
 • Loại hình: Trường Đại học
 • Loại trường: Công lập
 • Khối ngành: Kinh tế, Tài chính
 • Số ngành đào tạo trình độ đại học: 14
 • Số ngành đào tạo trình độ sau đại học: 4
 • Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm: 93%
 • Học phí:

Trường Đại học Tài chính – Marketing (University of Finance – Marketing) là một trường đại học công lập chuyên ngành về nhóm ngành tài chính và quản lý tại miền Nam Việt Nam, với thế mạnh thương hiệu về đào tạo nhóm ngành tài chính và marketing. Nằm trong nhóm các trường đào tạo về khối ngành kinh tế tốt nhất tại miền Nam Việt Nam, có thể nói trường đào tạo ngành tài chính và marketing đứng đầu khu vực phía Nam. Trường trực thuộc Bộ Tài chính và chịu sự quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Trường được thành lập ngày 1/9/1976 theo quyết định số 210/VGNN-TCĐT của Ủy ban Vật giá nhà nước với tên ban đầu là trường Cán bộ Vật giá Trung ương, đến ngày 5/3/2004 trường được nâng cấp thành trường đại học, nhưng hoạt động theo cơ chế bán công, đến ngày 25/03/2009 Đại học bán công Marketing trở thành trường đại học công lập, và mang tên như ngày nay.Hàng năm, UFM cung cấp ra thị trường lao động trong nước đội ngũ nhân sự trình độ chất lượng cao uy tín, được các nhà tuyển dụng hàng đầu trong cả nước săn đón và tín nhiệm.

 

Kết quả xếp hạng theo VNUR 2023

 • Thứ hạng của Trường theo VNUR: 67
 • Thứ hạng từng tiêu chuẩn
  1. Chất lượng được công nhận: 27
  2. Dạy học: 110
  3. Công bố bài báo khoa học: 38
  4. Nhiệm vụ KHCN và sáng chế: 42
  5. Chất lượng người học: 20
  6. Cơ sở vật chất: 171

Con số thống kê cơ bản

 • Tổng quy mô sinh viên và học viên: 15.506
 • Tỷ lệ học viên sau đại học: 0 %
 • Tổng số giảng viên: 464
 • Tỉ lệ giảng viên có trình độ tiến sĩ: 20,0%

Học phí:

Xếp hạng, định hạng và kiểm định (09/2022)

– Xếp hạng theo THE và QS:                0

– Định hạng theo UPM và QS Stars:      0

– Kiểm định trường của Việt Nam:        Đã kiểm định

– Kiểm định trường của quốc tế:            Không

– Kiểm định Chương trình đào tạo của Việt Nam:       16 chương trình

– Kiểm định Chương trình đào tạo quốc tế:                 0 chương trình