TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HIẾN

Thông tin chung về TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HIẾN

 • Địa điểm: 665-667-669 Điện Biên Phủ, phường 1, quận 3, TP.HCM
 • Website: www.vhu.edu.vn
 • Mã tuyển sinh: DVH
 • Loại hình: Trường Đại học
 • Loại trường: Dân lập
 • Khối ngành: Đa ngành
 • Số ngành đào tạo trình độ đại học: 30
 • Số ngành đào tạo trình độ sau đại học: 5
 • Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm: 93%
 • Học phí: Từ 800.000đ/tín chỉ

Trường Đại học Văn Hiến được thành lập theo quyết định số 517/QĐ-TTg ngày 11/7/1997 của Thủ tướng Chính phủ và quyết định số 58/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Hơn 25 năm tham gia hoạt động đào tạo. Trường Đại học Văn Hiến đã và đang đào tạo hơn 45.000 sinh viên và học viên.

 

Kết quả xếp hạng theo VNUR 2023

 • Thứ hạng của Trường theo VNUR: 77
 • Thứ hạng từng tiêu chuẩn
  1. Chất lượng được công nhận: 87
  2. Dạy học: 41
  3. Công bố bài báo khoa học: 127
  4. Nhiệm vụ KHCN và sáng chế: 101
  5. Chất lượng người học: 81
  6. Cơ sở vật chất: 179

Con số thống kê cơ bản

 • Tổng quy mô sinh viên và học viên: 8.362
 • Tỷ lệ học viên sau đại học: 2,5 %
 • Tổng số giảng viên: 363
 • Tỉ lệ giảng viên có trình độ tiến sĩ: 20,9%

Học phí:                  Từ 800.000đ/tín chỉ

Xếp hạng, định hạng và kiểm định (09/2022)

– Xếp hạng theo THE và QS:                0

– Định hạng theo UPM và QS Stars:      0

– Kiểm định trường của Việt Nam:        Đã kiểm định

– Kiểm định trường của quốc tế:            Không

– Kiểm định Chương trình đào tạo của Việt Nam:       2 chương trình

– Kiểm định Chương trình đào tạo quốc tế:                 0 chương trình