Trường Đại học Y Dược Thái Bình

LOGO CỦA TRƯỜNG

THÔNG TIN CHUNG

 • Tên tiếng Anh: Thai Binh Medical University
 • Năm thành lập: 1968
 • Địa điểm: Số 373, phố Lý Bôn, thành phố Thái Bình, Thái Bình
 • Tỉnh/thành phố: Thái Bình
 • Vùng kinh tế: Đồng bằng Sông Hồng
 • Website: http://www.tbump.edu.vn/
 • Mã tuyển sinh: YTB
 • Loại hình: Trường Đại học
 • Loại trường: Công lập
 • Khối ngành: Sức khỏe

GIỚI THIỆU CHUNG

Trường Đại học Y Dược Thái Bình (ThaiBinh University of Medicine and Pharmacy) là một trường đại học chuyên ngành Khoa học Sức khỏe tại Việt Nam trực thuộc Bộ Y tế, được thành lập ngày 23/7/1968, có sứ mạng đào tạo nguồn nhân lực khối ngành khoa học sức khỏe, đa ngành, đa cấp có chất lượng; nghiên cứu, chuyển giao khoa học công nghệ, cung cấp dịch vụ và sản phẩm; vì mục tiêu chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

Xếp hạng quốc tế tính đến 30/06/2023

 • Theo QS: Không
 • Theo QS ASIA: Không
 • Theo THE: Không
 • Theo THE ASIA: Không
 • Định hạng theo QS: Không
 • Định hạng theo UPM: Không

Xếp hạng VNUR 2024

 • Xếp hạng tiêu chuẩn 1: 120
 • Xếp hạng tiêu chuẩn 2: 78
 • Xếp hạng tiêu chuẩn 3: 73
 • Xếp hạng tiêu chuẩn 4: 124
 • Xếp hạng tiêu chuẩn 5: 62
 • Xếp hạng tiêu chuẩn 6: 42

Tình hình kiểm định tính đến 30/6/2023

 • Kiểm định CSGD theo Thông tư 12: Hết hạn
 • Kiểm định CSGD theo bộ tiêu chuẩn quốc tế: Không