Trường Đại học Y Hà Nội

Thông tin chung về Trường Đại học Y Hà Nội

 • Địa điểm: 01 phố Tôn Thất Tùng, phường Trung Tự, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội
 • Website: https://hmu.edu.vn/
 • Mã tuyển sinh: YHB
 • Loại hình: Trường Đại học
 • Loại trường: Công lập
 • Khối ngành: Sức khỏe
 • Số ngành đào tạo trình độ đại học: 9
 • Số ngành đào tạo trình độ sau đại học: 42
 • Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm: 84%
 • Học phí: 18.500.000 - 37.000.000 đồng/năm

Trường Đại học Y Hà Nội là một trường đại học đầu ngành chuyên ngành y khoa tại Việt Nam. Trường có sứ mạng đào tạo bác sĩ, cử nhân có trình độ đại học, sau đại học, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ y dược, hỗ trợ phát triển hệ thống y tế nhằm đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe cho nhân dân khu vực Đồng bằng sông Hồng. Được xếp vào nhóm trường đại học trọng điểm quốc gia Việt Nam, trực thuộc Bộ Y tế.

Kết quả xếp hạng theo VNUR 2023

 • Thứ hạng của Trường theo VNUR: 29
 • Thứ hạng từng tiêu chuẩn
  1. Chất lượng được công nhận: 103
  2. Dạy học: 75
  3. Công bố bài báo khoa học: 11
  4. Nhiệm vụ KHCN và sáng chế: 39
  5. Chất lượng người học: 28
  6. Cơ sở vật chất: 19

Con số thống kê cơ bản

 • Tổng quy mô sinh viên và học viên: 9.171
 • Tỷ lệ học viên sau đại học: 39,6%
 • Tổng số giảng viên: 873
 • Tỉ lệ giảng viên có trình độ tiến sĩ: 57,4%

Xếp hạng, định hạng và kiểm định (09/2022)

 • Xếp hạng theo THE và QS: 0
 • Định hạng theo UPM và QS Stars: 0
 • Kiểm định trường của Việt Nam: Đã kiểm định
 • Kiểm định trường của quốc tế: Không
 • Kiểm định Chương trình đào tạo của Việt Nam: 0 chương trình
 • Kiểm định Chương trình đào tạo quốc tế: 0 chương trình