TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y KHOA VINH

Thông tin chung về TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y KHOA VINH

 • Địa điểm: Số 161 Đường Nguyễn Phong Sắc, Phường Hưng Dũng, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An
 • Website: http://vmu.edu.vn
 • Mã tuyển sinh: YKV
 • Loại hình: Trường Đại học
 • Loại trường: Công lập
 • Khối ngành: Sức khỏe
 • Số ngành đào tạo trình độ đại học: 6
 • Số ngành đào tạo trình độ sau đại học: 1
 • Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm: 87%
 • Học phí: Từ 1.430.000đ - 2.300.000đ/tháng

Trường Đại học Y khoa Vinh là một trường đại học chuyên ngành y khoa tại Việt Nam. Trường có chức năng, nhiệm vụ: Đào tạo cán bộ có trình độ Đại học, sau đại học và thấp hơn trong lĩnh vực y tế; Tổ chức giảng dạy, học tập và các hoạt động giáo dục khác theo mục tiêu, chương trình giáo dục; Kết hợp đào tạo với nghiên cứu khoa học và sản xuất, dịch vụ khoa học và công nghệ, đồng thời tham gia công tác chăm sóc bảo vệ sức khoẻ nhân dân theo quy định của Bộ Y tế

 

Kết quả xếp hạng theo VNUR 2023

 • Thứ hạng của Trường theo VNUR: 84
 • Thứ hạng từng tiêu chuẩn
  1. Chất lượng được công nhận: 103
  2. Dạy học: 84
  3. Công bố bài báo khoa học: 135
  4. Nhiệm vụ KHCN và sáng chế: 72
  5. Chất lượng người học: 67
  6. Cơ sở vật chất: 30

Con số thống kê cơ bản

 • Tổng quy mô sinh viên và học viên: 4.051
 • Tỷ lệ học viên sau đại học: 0 %
 • Tổng số giảng viên: 284
 • Tỉ lệ giảng viên có trình độ tiến sĩ: 14,4%

Học phí:                  Từ 1.430.000đ – 2.300.000đ/tháng

Xếp hạng, định hạng và kiểm định (09/2022)

– Xếp hạng theo THE và QS:                0

– Định hạng theo UPM và QS Stars:      0

– Kiểm định trường của Việt Nam:        Đã kiểm định

– Kiểm định trường của quốc tế:            Không

– Kiểm định Chương trình đào tạo của Việt Nam:       0 chương trình

– Kiểm định Chương trình đào tạo quốc tế:                 0 chương trình