TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y KHOA VINH

LOGO CỦA TRƯỜNG

THÔNG TIN CHUNG

 • Tên tiếng Anh: Vinh Medical University
 • Năm thành lập: 2010
 • Địa điểm: Số 161 Đường Nguyễn Phong Sắc, Phường Hưng Dũng, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An
 • Tỉnh/thành phố: Nghệ An
 • Vùng kinh tế: Bắc Trung Bộ và Duyên hải Nam Trung Bộ
 • Website: http://vmu.edu.vn
 • Mã tuyển sinh: YKV
 • Loại hình: Trường Đại học
 • Loại trường: Công lập
 • Khối ngành: Sức khỏe

GIỚI THIỆU CHUNG

Trường Đại học Y khoa Vinh là một trường đại học chuyên ngành y khoa tại Việt Nam. Trường có chức năng, nhiệm vụ: Đào tạo cán bộ có trình độ Đại học, sau đại học và thấp hơn trong lĩnh vực y tế; Tổ chức giảng dạy, học tập và các hoạt động giáo dục khác theo mục tiêu, chương trình giáo dục; Kết hợp đào tạo với nghiên cứu khoa học và sản xuất, dịch vụ khoa học và công nghệ, đồng thời tham gia công tác chăm sóc bảo vệ sức khoẻ nhân dân theo quy định của Bộ Y tế

Xếp hạng quốc tế tính đến 30/06/2023

 • Theo QS: Không
 • Theo QS ASIA: Không
 • Theo THE: Không
 • Theo THE ASIA: Không
 • Định hạng theo QS: Không
 • Định hạng theo UPM: Không

Xếp hạng VNUR 2024

 • Xếp hạng tiêu chuẩn 1: 46
 • Xếp hạng tiêu chuẩn 2: 98
 • Xếp hạng tiêu chuẩn 3: 115
 • Xếp hạng tiêu chuẩn 4: 152
 • Xếp hạng tiêu chuẩn 5: 75
 • Xếp hạng tiêu chuẩn 6: 56

Tình hình kiểm định tính đến 30/6/2023

 • Kiểm định CSGD theo Thông tư 12: Còn hạn
 • Kiểm định CSGD theo bộ tiêu chuẩn quốc tế: Không