Đại học Bách khoa Hà Nội

Thông tin chung về Đại học Bách khoa Hà Nội

 • Địa điểm: Số 1 Đại Cồ Việt, phường Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội
 • Website: http://www.hust.edu.vn/
 • Mã tuyển sinh: BKA
 • Loại hình: Đại học
 • Loại trường: Công lập
 • Khối ngành: Kỹ thuật - Công nghệ
 • Số ngành đào tạo trình độ đại học: 60
 • Số ngành đào tạo trình độ sau đại học: 40
 • Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm: 90%
 • Học phí: 24 - 60 triệu đồng/năm

Đại học Bách khoa Hà Nội (tên tiếng Anh: Hanoi University of Science and Technology – HUST) được thành lập năm 1956, là trường đại học kỹ thuật đầu tiên tại Việt Nam. Trong suốt gần 70 năm hoạt động, Đại học Bách Khoa Hà Nội luôn được nhìn nhận là một trong những cơ sở giáo dục hàng đầu cả nước.

Với tầm nhìn trở thành một đại học nghiên cứu, với nòng cốt là kỹ thuật và công nghệ, Trường đã phát triển khoảng 150 chương trình đào tạo (hơn 50% trong số đó là bậc sau đại học) – trong đó, nhiều chương trình đã đạt được kiểm định quốc tế. Ngoài ra, Đại học Bách Khoa Hà Nội không những chú trọng đến các hoạt động nghiên cứu khoa học, mà còn có chiến lược đẩy mạnh ứng dụng – chuyển giao công nghệ. Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Bách Khoa Hà Nội (BK-Holdings) được thành lập năm 2008 nhằm cụ thể hóa chiến lược này. Đây là mô hình doanh nghiệp lần đầu tiên được phép thành lập tại một trường Đại học ở Việt Nam.

Hội nhập quốc tế cũng là một trong những định hướng phát triển của Đại học Bách khoa Hà Nội. Trường nằm trong nhiều bảng xếp hạng đại học thế giới, là thành viên của Hiệp hội các trường đại học kỹ thuật hàng đầu khu vực Châu Á – Thái Bình Dương AOTULE (Asia-Oceania Top University League on Engineering).

Kết quả xếp hạng theo VNUR 2023

 • Thứ hạng của Trường theo VNUR: 4
 • Thứ hạng từng tiêu chuẩn
  1. Chất lượng được công nhận: 3
  2. Dạy học: 1
  3. Công bố bài báo khoa học: 7
  4. Nhiệm vụ KHCN và sáng chế: 1
  5. Chất lượng người học: 10
  6. Cơ sở vật chất: 181

Con số thống kê cơ bản

 • Tổng quy mô sinh viên và học viên: 32.603
 • Tỷ lệ học viên sau đại học: 5 %
 • Tổng số giảng viên: 1111
 • Tỉ lệ giảng viên có trình độ tiến sĩ: 73,3%

Xếp hạng, định hạng và kiểm định (09/2022)

 • Xếp hạng theo THE và QS: THE 1201; QSW 1201; QSA 281
 • Định hạng theo UPM và QS Stars: 5* UPM
 • Kiểm định trường của Việt Nam: Chưa kiểm định
 • Kiểm định trường của quốc tế: Đã kiểm định theo HCERES
 • Kiểm định Chương trình đào tạo của Việt Nam: 0 chương trình
 • Kiểm định Chương trình đào tạo quốc tế: 15 chương trình