Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Thông tin chung về Học viện Báo chí và Tuyên truyền

 • Địa điểm: số 36 đường Xuân Thủy, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội
 • Website: https://ajc.hcma.vn
 • Mã tuyển sinh: HBT
 • Loại hình: Trường Đại học
 • Loại trường: Công lập
 • Khối ngành: Hành chính
 • Số ngành đào tạo trình độ đại học: 20
 • Số ngành đào tạo trình độ sau đại học: 18
 • Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm: 85%
 • Học phí: 440.559 - 1.321.667 đồng/tín chỉ

Học viện Báo chí và Tuyên truyền (tên tiếng Anh: Academy of Journalism and Communication) là trường đại học trọng điểm quốc gia của Việt Nam, trực thuộc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, nằm trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Học viện Báo chí và Tuyên truyền được thành lập ngày 16/1/1962, theo Nghị quyết số 36 NQ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khoá III, trên cơ sở hợp nhất 3 trường: trường Nguyễn Ái Quốc phân hiệu II, trường Tuyên huấn và trường Đại học Nhân dân. Trường tọa lạc trên khu vực vốn là lỵ sở phủ Hoài Đức.

Năm 1990, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (tên gọi chức danh Thủ tướng Chính phủ lúc trước) đã ra quyết định số 406-HĐBT ngày 20/11/1990 công nhận Trường là trường đại học, kể từ đây Trường vừa là một trường Đảng trực thuộc Ban Bí thư Trung ương, đồng thời là trường đại học trong hệ thống giáo dục Việt Nam.

Năm 1993, theo quyết định số 61 QĐ/TW ngày 10/03/1993 của Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Trường trở thành trường đại học trực thuộc cơ quan chủ quản là Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

Kết quả xếp hạng theo VNUR 2023

 • Thứ hạng của Trường theo VNUR: 33
 • Thứ hạng từng tiêu chuẩn
  1. Chất lượng được công nhận: 60
  2. Dạy học: 12
  3. Công bố bài báo khoa học: 123
  4. Nhiệm vụ KHCN và sáng chế: 18
  5. Chất lượng người học: 9
  6. Cơ sở vật chất: 101

Con số thống kê cơ bản

 • Tổng quy mô sinh viên và học viên: 9.611
 • Tỷ lệ học viên sau đại học: 15 %
 • Tổng số giảng viên: 278
 • Tỉ lệ giảng viên có trình độ tiến sĩ: 46,8%

Xếp hạng, định hạng và kiểm định (09/2022)

 • Xếp hạng theo THE và QS: 0
 • Định hạng theo UPM và QS Stars: 0
 • Kiểm định trường của Việt Nam: Đã kiểm định
 • Kiểm định trường của quốc tế: Không
 • Kiểm định Chương trình đào tạo của Việt Nam: 4 chương trình
 • Kiểm định Chương trình đào tạo quốc tế: 0 chương trình