Học viện Chính sách và Phát triển

LOGO CỦA TRƯỜNG

THÔNG TIN CHUNG

 • Tên tiếng Anh: Academy of Policy and Development
 • Năm thành lập: 2008
 • Địa điểm: Khu Đô Thị Nam An Khánh - An Thượng - Hoài Đức - Hà Nội
 • Tỉnh/thành phố: Hà Nội
 • Vùng kinh tế: Đồng bằng Sông Hồng
 • Website: http://apd.edu.vn/
 • Mã tuyển sinh: HCP
 • Loại hình: Học viện
 • Loại trường: Công lập
 • Khối ngành: Hành chính

GIỚI THIỆU CHUNG

Học viện Chính sách và Phát triển (Tiếng Anh: Academy Of Policy and Development) được thành lập theo Quyết định số 10/QĐ-TTg ngày 04/01/2008 của Thủ tướng Chính phủ, là trường Đại học công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân trực thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Xếp hạng quốc tế tính đến 30/06/2023

 • Theo QS: Không
 • Theo QS ASIA: Không
 • Theo THE: Không
 • Theo THE ASIA: Không
 • Định hạng theo QS: Không
 • Định hạng theo UPM: Không

Xếp hạng VNUR 2024

 • Xếp hạng tiêu chuẩn 1: 120
 • Xếp hạng tiêu chuẩn 2: 31
 • Xếp hạng tiêu chuẩn 3: 121
 • Xếp hạng tiêu chuẩn 4: 125
 • Xếp hạng tiêu chuẩn 5: 15
 • Xếp hạng tiêu chuẩn 6: 117

Tình hình kiểm định tính đến 30/6/2023

 • Kiểm định CSGD theo Thông tư 12: Hết hạn
 • Kiểm định CSGD theo bộ tiêu chuẩn quốc tế: Không