Học viện Ngân hàng

Thông tin chung về Học viện Ngân hàng

 • Địa điểm: 12 phố Chùa Bộc, phường Quang Trung, quận Đống Đa, Hà Nội
 • Website: https://www.hvnh.edu.vn/
 • Mã tuyển sinh: NHH
 • Loại hình: Học viện
 • Loại trường: Công lập
 • Khối ngành: Kinh tế, Tài chính
 • Số ngành đào tạo trình độ đại học: 13
 • Số ngành đào tạo trình độ sau đại học: 03
 • Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm: 92%
 • Học phí: 12.000.000 - 32.500.000 đồng/năm

Học viện Ngân hàng (tên gọi quốc tế: Banking Academy of Vietnam, viết tắt: BAV, tiền thân là Trường Cao cấp Nghiệp vụ Ngân hàng) được thành lập từ năm 1961. Học viện Ngân hàng là trường đại học công lập đa ngành trực thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Bộ Giáo dục & Đào tạo, Học viện có trụ sở chính tại Hà Nội, phân viện Bắc Ninh, phân viện Phú Yên và cơ sở đào tạo Sơn Tây với hơn 16.000 sinh viên đang theo học.

Kết quả xếp hạng theo VNUR 2023

 • Thứ hạng của Trường theo VNUR: 41
 • Thứ hạng từng tiêu chuẩn
  1. Chất lượng được công nhận: 60
  2. Dạy học: 50
  3. Công bố bài báo khoa học: 122
  4. Nhiệm vụ KHCN và sáng chế: 22
  5. Chất lượng người học: 7
  6. Cơ sở vật chất: 83

Con số thống kê cơ bản

 • Tổng quy mô sinh viên và học viên: 15.865
 • Tỷ lệ học viên sau đại học: 7 %
 • Tổng số giảng viên: 442
 • Tỉ lệ giảng viên có trình độ tiến sĩ: 41,0%

Xếp hạng, định hạng và kiểm định (09/2022)

 • Xếp hạng theo THE và QS: 0
 • Định hạng theo UPM và QS Stars: 0
 • Kiểm định trường của Việt Nam: Đã kiểm định
 • Kiểm định trường của quốc tế: Không
 • Kiểm định Chương trình đào tạo của Việt Nam: 4 chương trình
 • Kiểm định Chương trình đào tạo quốc tế: 0 chương trình