Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Thông tin chung về Học viện Nông nghiệp Việt Nam

 • Địa điểm: Phố Ngô Xuân Quảng, Thị trấn Trâu Quỳ, Huyện Gia Lâm, TP. Hà Nội
 • Website: https://vnua.edu.vn/
 • Mã tuyển sinh: HVN
 • Loại hình: Học viện
 • Loại trường: Công lập
 • Khối ngành: Nông - Lâm
 • Số ngành đào tạo trình độ đại học: 48
 • Số ngành đào tạo trình độ sau đại học: 19
 • Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm: 95%
 • Học phí: 11.600.000 - 19.800.000 đồng/năm

Học viện Nông nghiệp Việt Nam (tiếng Anh: Vietnam National University of Agriculture) là học viện chuyên ngành đứng đầu về đạo tạo nhóm ngành nông – lâm – ngư nghiệp tại miền Bắc Việt Nam, thuộc nhóm ba mươi trường đại học đứng đầu Đông Nam Á, thuộc nhóm trường đại học trọng điểm quốc gia Việt Nam. Trường trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Kết quả xếp hạng theo VNUR 2023

 • Thứ hạng của Trường theo VNUR: 16
 • Thứ hạng từng tiêu chuẩn
  1. Chất lượng được công nhận: 100
  2. Dạy học: 2
  3. Công bố bài báo khoa học: 24
  4. Nhiệm vụ KHCN và sáng chế: 28
  5. Chất lượng người học: 97
  6. Cơ sở vật chất: 145

Con số thống kê cơ bản

 • Tổng quy mô sinh viên và học viên: 19.674
 • Tỷ lệ học viên sau đại học: 11 %
 • Tổng số giảng viên: 622
 • Tỉ lệ giảng viên có trình độ tiến sĩ: 52,7%

Xếp hạng, định hạng và kiểm định (09/2022)

 • Xếp hạng theo THE và QS: 0
 • Định hạng theo UPM và QS Stars: 0
 • Kiểm định trường của Việt Nam: Đã kiểm định
 • Kiểm định trường của quốc tế: Không
 • Kiểm định Chương trình đào tạo của Việt Nam: 0 chương trình
 • Kiểm định Chương trình đào tạo quốc tế: 2 chương trình