Học viện Nông nghiệp Việt Nam

LOGO CỦA TRƯỜNG

THÔNG TIN CHUNG

 • Tên tiếng Anh: Vietnam National University of Agriculture
 • Năm thành lập: 1956
 • Địa điểm: phố Ngô Xuân Quảng, thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, Hà Nội
 • Tỉnh/thành phố: Hà Nội
 • Vùng kinh tế: Đồng bằng Sông Hồng
 • Website: https://vnua.edu.vn/
 • Mã tuyển sinh: HVN
 • Loại hình: Học viện
 • Loại trường: Công lập
 • Khối ngành: Nông - Lâm

GIỚI THIỆU CHUNG

Học viện Nông nghiệp Việt Nam (tiếng Anh: Vietnam National University of Agriculture) là học viện chuyên ngành đứng đầu về đạo tạo nhóm ngành nông – lâm – ngư nghiệp tại miền Bắc Việt Nam, thuộc nhóm ba mươi trường đại học đứng đầu Đông Nam Á, thuộc nhóm trường đại học trọng điểm quốc gia Việt Nam. Trường trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Xếp hạng quốc tế tính đến 30/06/2023

 • Theo QS: Không
 • Theo QS ASIA: Không
 • Theo THE: Không
 • Theo THE ASIA: Không
 • Định hạng theo QS: Không
 • Định hạng theo UPM: Không

Xếp hạng VNUR 2024

 • Xếp hạng tiêu chuẩn 1: 42
 • Xếp hạng tiêu chuẩn 2: 28
 • Xếp hạng tiêu chuẩn 3: 35
 • Xếp hạng tiêu chuẩn 4: 7
 • Xếp hạng tiêu chuẩn 5: 72
 • Xếp hạng tiêu chuẩn 6: 4

Tình hình kiểm định tính đến 30/6/2023

 • Kiểm định CSGD theo Thông tư 12: Còn hạn
 • Kiểm định CSGD theo bộ tiêu chuẩn quốc tế: Không