HỌC VIỆN PHỤ NỮ VIỆT NAM

Thông tin chung về HỌC VIỆN PHỤ NỮ VIỆT NAM

 • Địa điểm: 68 đường Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội
 • Website: http://hvpnvn.edu.vn/
 • Mã tuyển sinh: HPN
 • Loại hình: Học viện
 • Loại trường: Công lập
 • Khối ngành: Hành chính
 • Số ngành đào tạo trình độ đại học: 11
 • Số ngành đào tạo trình độ sau đại học: 2
 • Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm: 71%
 • Học phí: Từ 318.000đ - 400.000đ/tín chỉ

Học viện Phụ nữ Việt Nam là cơ sở giáo dục đại học công lập được thành lập theo Quyết định 1558/QĐ-TTg ngày 18 tháng 10 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ. Kế thừa sự phát triển lịch sử 60 năm với tên gọi cũ là Trường Cán bộ Phụ nữ Trung ương, Học viện Phụ nữ Việt Nam tổ chức đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp, cán bộ nữ cho hệ thống chính trị. Cùng với đó, trường cũng là cơ sở giáo dục tham gia đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao (đại học, sau đại học), có chất lượng đáp ứng nhu cầu xã hội.

 

Kết quả xếp hạng theo VNUR 2023

 • Thứ hạng của Trường theo VNUR: 89
 • Thứ hạng từng tiêu chuẩn
  1. Chất lượng được công nhận: 103
  2. Dạy học: 53
  3. Công bố bài báo khoa học: 153
  4. Nhiệm vụ KHCN và sáng chế: 108
  5. Chất lượng người học: 113
  6. Cơ sở vật chất: 118

Con số thống kê cơ bản

 • Tổng quy mô sinh viên và học viên: 3.996
 • Tỷ lệ học viên sau đại học: 4 %
 • Tổng số giảng viên: 145
 • Tỉ lệ giảng viên có trình độ tiến sĩ: 22,8%

Học phí:                  Từ 318.000đ – 400.000đ/tín chỉ

Xếp hạng, định hạng và kiểm định (09/2022)

– Xếp hạng theo THE và QS:                0

– Định hạng theo UPM và QS Stars:      0

– Kiểm định trường của Việt Nam:        Đã kiểm định

– Kiểm định trường của quốc tế:            Không

– Kiểm định Chương trình đào tạo của Việt Nam:       0 chương trình

– Kiểm định Chương trình đào tạo quốc tế:                 0 chương trình