HỌC VIỆN QUẢN LÝ GIÁO DỤC

LOGO CỦA TRƯỜNG

THÔNG TIN CHUNG

 • Tên tiếng Anh: National Academy of Education Management
 • Năm thành lập: 2006
 • Địa điểm: số 31 Phan Đình Giót, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, Hà Nội
 • Tỉnh/thành phố: Hà Nội
 • Vùng kinh tế: Đồng bằng Sông Hồng
 • Website: http://naem.edu.vn
 • Mã tuyển sinh: HVQ
 • Loại hình: Học viện
 • Loại trường: Công lập
 • Khối ngành: Sư phạm

GIỚI THIỆU CHUNG

Trong sự phát triển của Giáo dục nói chung và của mỗi nhà trường nói riêng thì đội ngũ cán bộ quản lý đóng một vai trò quyết định. Nhận thức được điều này, từ 6/1964, Bộ Giáo dục đã thành lập tại các tỉnh, thành phố hệ thống các trường bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục. Từ dấu mốc đó cho đến khi trở thành Học viện Quản lý giáo dục như ngày nay là cả một chặng đường dài không ngừng phát triển qua những lần thay đổi:

Năm 1966, để thực hiện nhiệm vụ bồi dưỡng CBQLGD phòng giáo dục huyện, trường phổ thông trung học và tổ chức một số lớp bồi dưỡng cho các CBQL của ngành về một số vấn đề cấp bách trong quản lý giáo dục, trường “Lý luận nghiệp vụ giáo dục” trực thuộc bộ giáo dục được thành lập.

Đến năm 1976, Hội đồng Bộ trưởng quyết định thành lập trường “Cán bộ quản lý giáo dục” trên cơ sở trường lý luận nghiệp vụ của Bộ Giáo dục theo quyết định số 190/TTg ngày 1/10/1976 của Thủ tướng Chính phủ.
Năm 1990, Bộ Giáo dục đào tạo quyết định sát nhập 3 đơn vị: “Trường Cán bộ quản lý giáo dục”,”Trường Cán bộ quản lý đại học, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề”, “Trung tâm nghiên cứu tổ chức quản lý và kinh tế học giáo dục” thành “Trường Cán bộ quản lý giáo dục và đào tạo”
Ngày 3/4/2006, Thủ tướng Chính phủ ký quyết định số 501/ QĐ-TTg, thành lập Học viện Quản lý Giáo dục
Trong suốt gần 40 năm xây dựng và trưởng thành, Học viện luôn giữ vững vai trò tiên phong đi đầu trong sự nghiệp đào tạo ra những cán bộ quản lý giáo dục, đáp ứng nhu cầu phát triển của nền giáo dục nước nhà. Tuy còn gặp nhiều khó khăn, thách thức nhưng Học viện luôn không ngừng hoàn thiện về cả cơ cấu tổ chức và chất lượng dạy học, phấn đấu không ngừng vì sự nghiệp giáo dục của đất nước. Hiện nay, các hoạt động chuyên môn của Học viện đang được phát triển về cả chiều rộng và chiều sâu; công tác nghiên cứu khoa học ngày càng đạt được những thành tựu to lớn cả về mặt lý luận lẫn trong thực tiễn vận dụng vào việc đổi mới cơ chế giáo dục; các hoạt động liên kết với nước ngoài đang ngày càng được mở rộng, nhiều hội thảo quốc tế về vấn đề quản lý giáo dục đã được Học viện tổ chức và đạt được những thành công to lớn.
Những cố gắng trên đã mang lại cho thầy và trò Học viện quản lý giáo dục nhiều giải thưởng, bằng khen cao quý của Đảng và Nhà Nước như: Huân chương Lao động hạng 3 (1986), huân chương Lao động hạng Nhì (2011) do Nhà Nước trao tặng và nhiều năm liền được nhận danh hiệu “Đảng bộ vững mạnh”,…

Xếp hạng quốc tế tính đến 30/06/2023

 • Theo QS: Không
 • Theo QS ASIA: Không
 • Theo THE: Không
 • Theo THE ASIA: Không
 • Định hạng theo QS: Không
 • Định hạng theo UPM: Không

Xếp hạng VNUR 2024

 • Xếp hạng tiêu chuẩn 1: 120
 • Xếp hạng tiêu chuẩn 2: 58
 • Xếp hạng tiêu chuẩn 3: 131
 • Xếp hạng tiêu chuẩn 4: 74
 • Xếp hạng tiêu chuẩn 5: 151
 • Xếp hạng tiêu chuẩn 6: 11

Tình hình kiểm định tính đến 30/6/2023

 • Kiểm định CSGD theo Thông tư 12: Hết hạn
 • Kiểm định CSGD theo bộ tiêu chuẩn quốc tế: Không