HỌC VIỆN TÀI CHÍNH

Thông tin chung về HỌC VIỆN TÀI CHÍNH

 • Địa điểm: 58 phố Lê Văn Hiến, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
 • Website: https://hvtc.edu.vn/
 • Mã tuyển sinh: HTC
 • Loại hình: Học viện
 • Loại trường: Công lập
 • Khối ngành: Kinh tế, Tài chính
 • Số ngành đào tạo trình độ đại học: 6
 • Số ngành đào tạo trình độ sau đại học: 3
 • Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm: 98%
 • Học phí: Từ 15.000.000đ - 45.000.000đ/năm

Học viện Tài chính (tiếng Anh: Academy of Finance, viết tắt AOF) trực thuộc Bộ Tài chính và chịu sự quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo, là một trong những trường đại học công lập top đầu thuộc khối kinh tế tại Việt Nam, trường có thế mạnh trong việc đào tạo các ngành Tài chính – Kế toán tại Việt Nam.

 

Kết quả xếp hạng theo VNUR 2023

 • Thứ hạng của Trường theo VNUR: 71
 • Thứ hạng từng tiêu chuẩn
  1. Chất lượng được công nhận: 103
  2. Dạy học: 85
  3. Công bố bài báo khoa học: 79
  4. Nhiệm vụ KHCN và sáng chế: 31
  5. Chất lượng người học: 11
  6. Cơ sở vật chất: 148

Con số thống kê cơ bản

 • Tổng quy mô sinh viên và học viên: 18.988
 • Tỷ lệ học viên sau đại học: 8 %
 • Tổng số giảng viên: 477
 • Tỉ lệ giảng viên có trình độ tiến sĩ: 39,4%

Học phí:                  Từ 15.000.000đ – 45.000.000đ/năm

Xếp hạng, định hạng và kiểm định (09/2022)

– Xếp hạng theo THE và QS:                0

– Định hạng theo UPM và QS Stars:      0

– Kiểm định trường của Việt Nam:        Đã kiểm định

– Kiểm định trường của quốc tế:            Không

– Kiểm định Chương trình đào tạo của Việt Nam:       0 chương trình

– Kiểm định Chương trình đào tạo quốc tế:                 0 chương trình