HỌC VIỆN TOÀ ÁN

Thông tin chung về HỌC VIỆN TOÀ ÁN

 • Địa điểm: Quốc lộ 17, Kim Sơn, Gia Lâm, Hà Nội
 • Website: http://hvta.toaan.gov.vn/
 • Mã tuyển sinh: HTA
 • Loại hình: Trường Đại học
 • Loại trường: Công lập
 • Khối ngành: Pháp luật
 • Số ngành đào tạo trình độ đại học: 1
 • Số ngành đào tạo trình độ sau đại học: 0
 • Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm: 95%
 • Học phí: 9,7 - 11,6 triệu đ/năm

Học viện Tòa án (tiếng Anh: Vietnam Court Academy – VCA) (tiền thân: Trường Cán bộ Tòa án) có trụ sở chính tại thành phố Hà Nội, là cơ sở giáo dục đại học công lập trong hệ thống giáo dục quốc dân trực thuộc Tòa án nhân dân tối cao . Cơ sở của trường tọa lạc tại quốc lộ 17, xã Kim Sơn, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội.

 

Kết quả xếp hạng theo VNUR 2023

 • Thứ hạng của Trường theo VNUR: 93
 • Thứ hạng từng tiêu chuẩn
  1. Chất lượng được công nhận: 156
  2. Dạy học: 54
  3. Công bố bài báo khoa học: 153
  4. Nhiệm vụ KHCN và sáng chế: 21
  5. Chất lượng người học: 5
  6. Cơ sở vật chất: 10

Con số thống kê cơ bản

 • Tổng quy mô sinh viên và học viên: 1.164
 • Tỷ lệ học viên sau đại học: 0 %
 • Tổng số giảng viên: 41
 • Tỉ lệ giảng viên có trình độ tiến sĩ: 24,4%

Học phí:                  9,7 – 11,6 triệu đ/năm

Xếp hạng, định hạng và kiểm định (09/2022)

– Xếp hạng theo THE và QS:                0

– Định hạng theo UPM và QS Stars:      0

– Kiểm định trường của Việt Nam:        Chưa kiểm định

– Kiểm định trường của quốc tế:            Không

– Kiểm định Chương trình đào tạo của Việt Nam:       0 chương trình

– Kiểm định Chương trình đào tạo quốc tế:                 0 chương trình