HỌC VIỆN Y DƯỢC HỌC CỔ TRUYỀN VIỆT NAM

LOGO CỦA TRƯỜNG

THÔNG TIN CHUNG

 • Tên tiếng Anh: Viet Nam University Of Traditional Medicine & Pharmacy
 • Năm thành lập: 2005
 • Địa điểm: Viet Nam University Of Traditional Medicine & Pharmacy
 • Tỉnh/thành phố: Hà Nội
 • Vùng kinh tế: Đồng bằng Sông Hồng
 • Website: http://vutm.edu.vn/
 • Mã tuyển sinh: HYD
 • Loại hình: Trường Đại học
 • Loại trường: Công lập
 • Khối ngành: Sức khỏe

GIỚI THIỆU CHUNG

Học viện Y Dược học Cổ truyền Việt Nam (tiếng Anh: VietNam University Of Traditional Medicine) là một trường đại học chuyên ngành y khoa tại Việt Nam. Có sứ mạng đào tạo bác sĩ, dược sĩ có trình độ đại học, sau đại học, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ y dược, hỗ trợ phát triển hệ thống y tế nhằm đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe cho nhân dân khu vực Đồng bằng sông Hồng. Trường trực thuộc Bộ Y tế.

Xếp hạng quốc tế tính đến 30/06/2023

 • Theo QS: Không
 • Theo QS ASIA: Không
 • Theo THE: Không
 • Theo THE ASIA: Không
 • Định hạng theo QS: Không
 • Định hạng theo UPM: Không

Xếp hạng VNUR 2024

 • Xếp hạng tiêu chuẩn 1: 120
 • Xếp hạng tiêu chuẩn 2: 27
 • Xếp hạng tiêu chuẩn 3: 139
 • Xếp hạng tiêu chuẩn 4: 129
 • Xếp hạng tiêu chuẩn 5: 48
 • Xếp hạng tiêu chuẩn 6: 182

Tình hình kiểm định tính đến 30/6/2023

 • Kiểm định CSGD theo Thông tư 12: Hết hạn
 • Kiểm định CSGD theo bộ tiêu chuẩn quốc tế: Không