ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

Giới thiệu về chung

Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN; tên tiếng Anh: Vietnam National University, Hanoi – viết tắt là VNU hoặc VNU-HN), là một trong hai đại học quốc gia của Việt Nam. Mặc dù được chính thức được thành lập năm 1993, nhưng những cơ sở đầu tiên đặt nền móng cho ĐHQGHN đã hoạt động từ năm 1906.

Cơ cấu tổ chức của ĐHQGHN hiện bao gồm 9 trường đại học thành viên, 3 trường/khoa trực thuộc, 7 viện nghiên cứu, 2 trung tâm đào tạo – nghiên cứu cùng với 16 đơn vị phục vụ. Theo thống kê năm 2021, ĐHQGHN có gần 500 chương trình đạo tạo (trong đó, hơn 300 chương trình sau đại học), hơn 200 phòng thí nghiệm, và hơn 30 nhóm nghiên cứu thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau. ĐHQGHN có tổng cộng 7 cơ sở, và đang xây dựng cơ sở Hòa Lạc (rộng 1.000 ha) trở thành cơ sở chính.

Là một trong những đại học trọng điểm của cả nước, có sứ mệnh thực hiện những nhiệm vụ khoa học – đào tạo mang tính chiến lược, ĐHQGHN định hướng đến năm 2045 sẽ trở thành đại học nghiên cứu và đổi mới sáng tạo, đa ngành, đa lĩnh vực nằm trong nhóm các đại học hàng đầu châu Á và thế giới.    

-Tên tiếng Anh: Vietnam National University, Hanoi

-Năm thành lập: 1956

-Địa điểm: Số 144 Xuân Thủy, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội

-Tỉnh/thành phố: Hà Nội

-Vùng kinh tế: Đồng bằng Sông Hồng

-Website: www.vnu.edu.vn

-Mã tuyển sinh:

-Loại hình: Đại học

-Loại trường: Công lập

-Khối ngành: Đa Ngành

Xếp hạng quốc tế tính đến 30 tháng 6 năm 2023:

Theo QS: 951-1000

Theo QS ASIA: 162

Theo THE: 1001-1200

Theo THE ASIA: 351-400

Định hạng theo QS: Không

Định hạng theo UPM: 5

Tình hình kiểm định tính đến 30 tháng 6 năm 2023:

Kiểm định CSGD theo Thông tư 12:

Kiểm định CSGD theo bộ tiêu chuẩn quốc tế:

XẾP HẠNG VNUR 2024: 1

Xếp hạng tiêu chuẩn 1: 1

Xếp hạng tiêu chuẩn 2: 30

Xếp hạng tiêu chuẩn 3: 8

Xếp hạng tiêu chuẩn 4: 1

Xếp hạng tiêu chuẩn 5: 9

Xếp hạng tiêu chuẩn 6: 123