Trường Đại học Cần Thơ

Thông tin chung về Trường Đại học Cần Thơ

 • Địa điểm: Khu II, đường 3/2, Xuân Khánh, Ninh Kiều, Cần Thơ
 • Website: http://ctu.edu.vn
 • Mã tuyển sinh: TCT
 • Loại hình: Trường Đại học
 • Loại trường: Công lập
 • Khối ngành: Đa ngành
 • Số ngành đào tạo trình độ đại học: 84
 • Số ngành đào tạo trình độ sau đại học: 20
 • Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm: 93%
 • Học phí: 13.200.000 - 33.000.000 đồng/năm

Trường Đại học Cần Thơ là một trường đại học đa ngành lớn có vị thế trụ cột trong hệ thống giáo dục bậc cao của Việt Nam, được Chính phủ xếp vào nhóm trường đại học trọng điểm quốc gia của cả nước. Trường là một trong ba trường đại học tại Việt Nam đạt chuẩn đào tạo quốc tế của Hệ thống đại học ASEAN. Ngoài đào tạo, trường đồng thời là trung tâm nghiên cứu khoa học và chính sách quản lý của Việt Nam.

Tiền thân của Trường Đại học Cần Thơ là Viện Đại học Cần Thơ được thành lập từ năm 1966. Theo quá trình phát triển đến nay, tính đến năm 2022 trường đã có 115 chương trình đào tạo bậc đại học chính quy trải dài từ hệ đại trà đến hệ chất lượng cao và 48 chương trình đào tạo bậc thạc sĩ và 20 chương trình tiến sĩ.

Kết quả xếp hạng theo VNUR 2023

 • Thứ hạng của Trường theo VNUR: 7
 • Thứ hạng từng tiêu chuẩn
  1. Chất lượng được công nhận: 10
  2. Dạy học: 4
  3. Công bố bài báo khoa học: 20
  4. Nhiệm vụ KHCN và sáng chế: 5
  5. Chất lượng người học: 53
  6. Cơ sở vật chất: 133

Con số thống kê cơ bản

 • Tổng quy mô sinh viên và học viên: 34.588
 • Tỷ lệ học viên sau đại học: 8%
 • Tổng số giảng viên: 1080
 • Tỉ lệ giảng viên có trình độ tiến sĩ: 51,1%

Xếp hạng, định hạng và kiểm định (09/2022)

 • Xếp hạng theo THE và QS: QSA 501
 • Định hạng theo UPM và QS Stars: 0
 • Kiểm định trường của Việt Nam: Đã kiểm định
 • Kiểm định trường của quốc tế: Không
 • Kiểm định Chương trình đào tạo của Việt Nam: 7 chương trình
 • Kiểm định Chương trình đào tạo quốc tế: 13 chương trình