Trường Đại học Công đoàn

Thông tin chung về Trường Đại học Công đoàn

 • Địa điểm: 169 đường Tây Sơn, phường Quang Trung, quận Đống Đa, Hà Nội
 • Website: www.dhcd.edu.vn
 • Mã tuyển sinh: LDA
 • Loại hình: Trường Đại học
 • Loại trường: Công lập
 • Khối ngành: Đa ngành
 • Số ngành đào tạo trình độ đại học: 17
 • Số ngành đào tạo trình độ sau đại học: 6
 • Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm: 80%
 • Học phí: 11.800.000 - 12.300.000 đồng/năm

Trường Đại học Công đoàn là trường một Đại học công lập lâu đời trong hệ thống các trường Đại học Việt Nam. Trường là đơn vị trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Tên tiếng Anh của trường là Vietnam Trade Union University. Trường được thành lập ngày 15 tháng 5 năm 1946 với tên gọi ban đầu là Trường Công đoàn Việt Nam.

Kết quả xếp hạng theo VNUR 2023

 • Thứ hạng của Trường theo VNUR: 47
 • Thứ hạng từng tiêu chuẩn
  1. Chất lượng được công nhận: 43
  2. Dạy học: 16
  3. Công bố bài báo khoa học: 153
  4. Nhiệm vụ KHCN và sáng chế: 78
  5. Chất lượng người học: 76
  6. Cơ sở vật chất: 111

Con số thống kê cơ bản

 • Tổng quy mô sinh viên và học viên: 7.698
 • Tỷ lệ học viên sau đại học: 2 %
 • Tổng số giảng viên: 275
 • Tỉ lệ giảng viên có trình độ tiến sĩ: 32,7%

Xếp hạng, định hạng và kiểm định (09/2022)

 • Xếp hạng theo THE và QS: 0
 • Định hạng theo UPM và QS Stars: 0
 • Kiểm định trường của Việt Nam: Đã kiểm định
 • Kiểm định trường của quốc tế: Không
 • Kiểm định Chương trình đào tạo của Việt Nam: 9 chương trình
 • Kiểm định Chương trình đào tạo quốc tế: 0 chương trình