TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ ĐỒNG NAI

Thông tin chung về TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ ĐỒNG NAI

 • Địa điểm: Đường Nguyễn Khuyến, Khu phố 5, phường Trảng Dài, Biên Hoà - Đồng Nai
 • Website: https://dntu.edu.vn/
 • Mã tuyển sinh: DCD
 • Loại hình: Trường Đại học
 • Loại trường: Dân lập
 • Khối ngành: Đa ngành
 • Số ngành đào tạo trình độ đại học: 15
 • Số ngành đào tạo trình độ sau đại học: 2
 • Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm: 84%
 • Học phí: Từ 19.000.000đ - 30.000.000đ/năm

Đại học Công nghệ Đồng Nai (tiếng Anh: Dong Nai Technology University) là một trường đại học dân lập tại Đồng Nai do TS. Phan Ngọc Sơn đứng tên thành lập theo quyết định số 929/QĐ-TTg ngày 16 tháng 6 năm 2011 của thủ tướng chính phủ.

 

Kết quả xếp hạng theo VNUR 2023

 • Thứ hạng của Trường theo VNUR: 58
 • Thứ hạng từng tiêu chuẩn
  1. Chất lượng được công nhận: 25
  2. Dạy học: 88
  3. Công bố bài báo khoa học: 48
  4. Nhiệm vụ KHCN và sáng chế: 152
  5. Chất lượng người học: 158
  6. Cơ sở vật chất: 84

Con số thống kê cơ bản

 • Tổng quy mô sinh viên và học viên: 6.108
 • Tỷ lệ học viên sau đại học: 2 %
 • Tổng số giảng viên: 327
 • Tỉ lệ giảng viên có trình độ tiến sĩ: 14,4%

Học phí:                  Từ 19.000.000đ – 30.000.000đ/năm

Xếp hạng, định hạng và kiểm định (09/2022)

– Xếp hạng theo THE và QS:                0

– Định hạng theo UPM và QS Stars:      4

– Kiểm định trường của Việt Nam:        Đã kiểm định

– Kiểm định trường của quốc tế:            Không

– Kiểm định Chương trình đào tạo của Việt Nam:       8 chương trình

– Kiểm định Chương trình đào tạo quốc tế:                 3 chương trình