TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN

Thông tin chung về TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN

 • Địa điểm: 180 Cao Lỗ, Phường 4, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh
 • Website: www.stu.edu.vn
 • Mã tuyển sinh: DSG
 • Loại hình: Trường Đại học
 • Loại trường: Dân lập
 • Khối ngành: Đa ngành
 • Số ngành đào tạo trình độ đại học: 8
 • Số ngành đào tạo trình độ sau đại học: 1
 • Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm: 88%
 • Học phí: Từ 674.300đ - 734.800đ/tín chỉ

Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn (tiếng Anh: Saigon Technology University) là một đại học tư thục tại Việt Nam được thành lập theo quyết định số 798/QĐ-TTg ngày 24/09/1997 của Thủ tướng Chính phủ. Tiền thân của Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn là Trường Cao đẳng Kỹ nghệ DL. Tp. Hồ Chí Minh (SEC). SEC được thành lập theo Quyết định số 798/QĐ-TTg ngày 24/09/1997 của Thủ tướng Chính phủ. Tháng 4/2004, Chính phủ ra Quyết định số 57/2004/QĐ-Ttg nâng cấp SEC lên đào tạo bậc đại học và lấy tên là Trường Đại học DL. Kỹ nghệ TP. HCM (SEU).

Đến tháng 3/2005, theo Quyết định số 52/2005/QĐ-TTg, trường được đổi tên thành Trường Đại học Dân lập Công nghệ Sài gòn (gọi tắt là Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn), tên tiếng Anh là Saigon Technology University (STU).

 

Kết quả xếp hạng theo VNUR 2023

 • Thứ hạng của Trường theo VNUR: 88
 • Thứ hạng từng tiêu chuẩn
  1. Chất lượng được công nhận: 93
  2. Dạy học: 59
  3. Công bố bài báo khoa học: 153
  4. Nhiệm vụ KHCN và sáng chế: 129
  5. Chất lượng người học: 130
  6. Cơ sở vật chất: 95

Con số thống kê cơ bản

 • Tổng quy mô sinh viên và học viên: 5.858
 • Tỷ lệ học viên sau đại học: 0 %
 • Tổng số giảng viên: 276
 • Tỉ lệ giảng viên có trình độ tiến sĩ: 20,7%

Học phí:                  Từ 674.300đ – 734.800đ/tín chỉ

Xếp hạng, định hạng và kiểm định (09/2022)

– Xếp hạng theo THE và QS:                0

– Định hạng theo UPM và QS Stars:      0

– Kiểm định trường của Việt Nam:        Đã kiểm định

– Kiểm định trường của quốc tế:            Không

– Kiểm định Chương trình đào tạo của Việt Nam:       1 chương trình

– Kiểm định Chương trình đào tạo quốc tế:                 0 chương trình