Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

Thông tin chung về Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

 • Địa điểm: 298 đường Cầu Diễn - phường Minh Khai - quận Bắc Từ Liêm - thành phố Hà Nội
 • Website: http://www.haui.edu.vn/
 • Mã tuyển sinh: DCN
 • Loại hình: Trường Đại học
 • Loại trường: Công lập
 • Khối ngành: Kỹ thuật - Công nghệ
 • Số ngành đào tạo trình độ đại học: 40
 • Số ngành đào tạo trình độ sau đại học: 11
 • Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm: 93%
 • Học phí: Từ 18.500.000 đồng/năm

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội (tiếng Anh: Hanoi University of Industry, viết tắt: HaUI) là một trường đại học công lập, đa cấp, đa nghề, định hướng thực hành trực thuộc Bộ Công thương. Trường được nâng cấp lên đại học năm 2005 trên cơ sở Trường Cao đẳng Công nghiệp Hà Nội. Tiền thân của trường là hai trường do thực dân Pháp thành lập là Trường Chuyên nghiệp Hà Nội năm 1898, và Trường Chuyên nghiệp Hải Phòng năm 1913..

Trường đào tạo đa cấp, đa ngành từ sơ cấp nghề, trung cấp nghề, cao đẳng nghề, cao đẳng kỹ thuật đến kỹ sư thực hành, cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ.

Kết quả xếp hạng theo VNUR 2023

 • Thứ hạng của Trường theo VNUR: 23
 • Thứ hạng từng tiêu chuẩn
  1. Chất lượng được công nhận: 27
  2. Dạy học: 19
  3. Công bố bài báo khoa học: 58
  4. Nhiệm vụ KHCN và sáng chế: 16
  5. Chất lượng người học: 42
  6. Cơ sở vật chất: 177

Con số thống kê cơ bản

 • Tổng quy mô sinh viên và học viên: 28.523
 • Tỷ lệ học viên sau đại học: 1 %
 • Tổng số giảng viên: 1.128
 • Tỉ lệ giảng viên có trình độ tiến sĩ: 26,9%

Xếp hạng, định hạng và kiểm định (09/2022)

 • Xếp hạng theo THE và QS: 0
 • Định hạng theo UPM và QS Stars: 0
 • Kiểm định trường của Việt Nam: Đã kiểm định
 • Kiểm định trường của quốc tế: Không
 • Kiểm định Chương trình đào tạo của Việt Nam: 16 chương trình
 • Kiểm định Chương trình đào tạo quốc tế: 0 chương trình