Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh

Thông tin chung về Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh

 • Địa điểm: 12 Nguyễn Văn Bảo, Phường 04, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh
 • Website: www.iuh.edu.vn
 • Mã tuyển sinh: HUI
 • Loại hình: Trường Đại học
 • Loại trường: Công lập
 • Khối ngành: Đa ngành
 • Số ngành đào tạo trình độ đại học: 65
 • Số ngành đào tạo trình độ sau đại học: 18
 • Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm: 84%
 • Học phí: 25.400.000đ - 27.800.000 đồng/tín chỉ

Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh (tiếng Anh: Industrial University of Ho Chi Minh City) là một trường đại học định hướng ứng dụng và thực hành, trực thuộc Bộ Công Thương, chuyên đào tạo nhóm ngành kinh tế công nghiệp và kỹ thuật công nghiệp, được thành lập từ ngày 24 tháng 12 năm 2004.

Ngày 24 tháng 9 năm 2018, trường đã đạt được chứng nhận kiểm định AUN-QA của tổ chức ASEAN University Network, chứng nhận bằng cấp của trường có giá trị sử dụng tại các nước Đông Nam Á

Kết quả xếp hạng theo VNUR 2023

 • Thứ hạng của Trường theo VNUR: 11
 • Thứ hạng từng tiêu chuẩn
  1. Chất lượng được công nhận: 8
  2. Dạy học: 60
  3. Công bố bài báo khoa học: 19
  4. Nhiệm vụ KHCN và sáng chế: 6
  5. Chất lượng người học: 41
  6. Cơ sở vật chất: 79

Con số thống kê cơ bản

 • Tổng quy mô sinh viên và học viên: 30.583
 • Tỷ lệ học viên sau đại học: 2 %
 • Tổng số giảng viên: 1.069
 • Tỉ lệ giảng viên có trình độ tiến sĩ: 23,9%

Xếp hạng, định hạng và kiểm định (09/2022)

 • Xếp hạng theo QS: QSA 601
 • Định hạng theo UPM và QS Stars: 5*UPM; 4* QS
 • Kiểm định trường của Việt Nam: Đã kiểm định
 • Kiểm định trường của quốc tế: Không
 • Kiểm định Chương trình đào tạo của Việt Nam: 8 chương trình
 • Kiểm định Chương trình đào tạo quốc tế: 12 chương trình