TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP PHƯƠNG ĐÔNG

Thông tin chung về TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP PHƯƠNG ĐÔNG

 • Địa điểm: 171 phố Trung Kính, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội,
 • Website: www.phuongdong.edu.vn
 • Mã tuyển sinh: DPD
 • Loại hình: Trường Đại học
 • Loại trường: Dân lập
 • Khối ngành: Đa ngành
 • Số ngành đào tạo trình độ đại học: 2
 • Số ngành đào tạo trình độ sau đại học: 21
 • Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm: 90%
 • Học phí: Từ 18.500.000đ - 24.000.000đ/năm

Trường Đại học Phương Đông được thành lập năm 1994, đào tạo khoảng 9.000 sinh viên tại 6 khoa và 1 trung tâm, với 21 ngành bậc đại học, 4 ngành bậc cao đẳng. Trường sẽ bắt đầu đào tạo trình độ Thạc sĩ cho 2 ngành từ năm 2013.

 

Kết quả xếp hạng theo VNUR 2023

 • Thứ hạng của Trường theo VNUR: 96
 • Thứ hạng từng tiêu chuẩn
  1. Chất lượng được công nhận: 156
  2. Dạy học: 3
  3. Công bố bài báo khoa học: 140
  4. Nhiệm vụ KHCN và sáng chế: 142
  5. Chất lượng người học: 137
  6. Cơ sở vật chất: 184

Con số thống kê cơ bản

 • Tổng quy mô sinh viên và học viên: 6.627
 • Tỷ lệ học viên sau đại học: 0 %
 • Tổng số giảng viên: 237
 • Tỉ lệ giảng viên có trình độ tiến sĩ: 58,2%

Học phí:                  Từ 18.500.000đ – 24.000.000đ/năm

Xếp hạng, định hạng và kiểm định (09/2022)

– Xếp hạng theo THE và QS:                0

– Định hạng theo UPM và QS Stars:      0

– Kiểm định trường của Việt Nam:        Chưa kiểm định

– Kiểm định trường của quốc tế:            Không

– Kiểm định Chương trình đào tạo của Việt Nam:       0 chương trình

– Kiểm định Chương trình đào tạo quốc tế:                 0 chương trình