Trường Đại học Duy Tân

Thông tin chung về Trường Đại học Duy Tân

 • Địa điểm: 254 Nguyễn Văn Linh, Q. Thanh Khê, TP. Đà Nẵng
 • Website: www.dtu.edu.vn
 • Mã tuyển sinh: DDT
 • Loại hình: Trường Đại học
 • Loại trường: Công lập
 • Khối ngành: Đa ngành
 • Số ngành đào tạo trình độ đại học: 47
 • Số ngành đào tạo trình độ sau đại học: 12
 • Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm: 89%
 • Học phí:

Trường Đại học Duy Tân (tên tiếng Anh: Duy Tan University – DTU) được thành lập năm 1994, là trường đại học tư thục đầu tiên tại miền Trung, và là một trong những trường đại học tư thục có quy mô lớn nhất Việt Nam hiện nay.

Trường Đại học Duy Tân theo đuổi định hướng phát triển đa ngành: hiện có hơn 60 ngành đào tạo – trong đó, hơn 20 ngành trình độ sau đại học. Đây là trường đại học tư thục đầu tiên được cấp phép đào tạo trình độ tiến sĩ.

Với chiến lược “Đứng trên vai người khổng lồ”, Trường Đại học Duy Tân đã phát triển nhiều hình thức hợp tác với những trường đại học lớn trên thế giới – điển hình như nhận chuyển giao chương trình đào tạo từ Đại học Carnegie Mellon (CMU), là đại học hàng đầu tại Hòa Kỳ về Công nghệ Thông tin.

Trường hiện nằm trong nhiều danh sách xếp hạng đại học trên thế giới, và có tầm nhìn đến năm 2030 sẽ nằm trong top 300 Đại học hàng đầu châu Á (theo bảng xếp hạng QS Asia Ranking) và nằm trong top 1000 Đại học hàng đầu thế giới (theo bảng xếp hạng Times Higher Education).

Kết quả xếp hạng theo VNUR 2023

 • Thứ hạng của Trường theo VNUR: 5
 • Thứ hạng từng tiêu chuẩn
  1. Chất lượng được công nhận: 7
  2. Dạy học: 21
  3. Công bố bài báo khoa học: 2
  4. Nhiệm vụ KHCN và sáng chế: 96
  5. Chất lượng người học: 123
  6. Cơ sở vật chất: 141

Con số thống kê cơ bản

 • Tổng quy mô sinh viên và học viên: 21.941
 • Tỷ lệ học viên sau đại học: 2 %
 • Tổng số giảng viên: 879
 • Tỉ lệ giảng viên có trình độ tiến sĩ: 29,1%

Xếp hạng, định hạng và kiểm định (09/2022)

 • Xếp hạng theo THE và QS: THE 401; QSA 210
 • Định hạng theo UPM và QS Stars: 0
 • Kiểm định trường của Việt Nam: Đã kiểm định
 • Kiểm định trường của quốc tế: Không
 • Kiểm định Chương trình đào tạo của Việt Nam: 0 chương trình
 • Kiểm định Chương trình đào tạo quốc tế: 3 chương trình