TRƯỜNG ĐẠI HỌC HẢI PHÒNG

Thông tin chung về TRƯỜNG ĐẠI HỌC HẢI PHÒNG

 • Địa điểm: 171 Phan Đăng Lưu, Kiến An, Hải Phòng
 • Website: www.dhhp.edu.vn
 • Mã tuyển sinh: THP
 • Loại hình: Trường Đại học
 • Loại trường: Công lập
 • Khối ngành: Đa ngành
 • Số ngành đào tạo trình độ đại học: 31
 • Số ngành đào tạo trình độ sau đại học: 6
 • Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm: 96%
 • Học phí:

Trường Đại học Hải Phòng (tiếng Anh: Haiphong University), được thành lập tại Hải Phòng năm 1959 với tên cũ là Phân hiệu Trường Đại học Tại chức Hải Phòng. Năm 2000, Trường Đại học Tại chức Hải Phòng sáp nhập với một số cơ sở đào tạo chuyên nghiệp khác của Hải Phòng thành Trường Đại học Sư phạm Hải Phòng. Ngày 9 tháng 4 năm 2004, Thủ tướng chính phủ đã ký quyết định số 60/2004/QĐ-TTg, đổi tên Trường Đại học Sư phạm Hải Phòng thành Trường Đại học Hải Phòng.

 

Kết quả xếp hạng theo VNUR 2023

 • Thứ hạng của Trường theo VNUR: 78
 • Thứ hạng từng tiêu chuẩn
  1. Chất lượng được công nhận: 103
  2. Dạy học: 69
  3. Công bố bài báo khoa học: 87
  4. Nhiệm vụ KHCN và sáng chế: 115
  5. Chất lượng người học: 93
  6. Cơ sở vật chất: 116

Con số thống kê cơ bản

 • Tổng quy mô sinh viên và học viên: 8.384
 • Tỷ lệ học viên sau đại học: 5,4 %
 • Tổng số giảng viên: 483
 • Tỉ lệ giảng viên có trình độ tiến sĩ: 44,7%

Học phí:

Xếp hạng, định hạng và kiểm định (09/2022)

– Xếp hạng theo THE và QS:                0

– Định hạng theo UPM và QS Stars:      0

– Kiểm định trường của Việt Nam:        Đã kiểm định

– Kiểm định trường của quốc tế:            Không

– Kiểm định Chương trình đào tạo của Việt Nam:       0 chương trình

– Kiểm định Chương trình đào tạo quốc tế:                 0 chương trình