TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ HÀ NỘI

Thông tin chung về TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ HÀ NỘI

 • Địa điểm: Tòa nhà A1, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, 18 Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Hà Nội
 • Website: https://usth.edu.vn/
 • Mã tuyển sinh: KCN
 • Loại hình: Trường Đại học
 • Loại trường: Công lập
 • Khối ngành: Đa ngành
 • Số ngành đào tạo trình độ đại học: 16
 • Số ngành đào tạo trình độ sau đại học: 11
 • Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm: 60%
 • Học phí: Từ 46.600.000đ - 97.860.000đ/năm

Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (tiếng Anh: University of Science and Technology of Hanoi, viết tắt là USTH), còn được gọi là Đại học Việt Pháp (Vietnam France University), là trường đại học công lập đạt chuẩn quốc tế được thành lập năm 2009 trong khuôn khổ Thỏa thuận hợp tác giữa Chính phủ hai nước Việt Nam và Pháp ký ngày 12/11/2009 và Quyết định số 2067/QĐ-TTg ngày 09/12/2009 của Thủ tướng Chính phủ.

Trường được xây dựng theo mô hình đại học công lập xuất sắc, do Chính phủ Việt Nam đầu tư với sự hỗ trợ của Chính phủ Pháp, Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam, Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) và Liên minh hơn 40 trường đại học cùng các viện nghiên cứu hàng đầu của Pháp vì sự phát triển của USTH (USTH Consortium).

 

Kết quả xếp hạng theo VNUR 2023

 • Thứ hạng của Trường theo VNUR: 84
 • Thứ hạng từng tiêu chuẩn
  1. Chất lượng được công nhận: 155
  2. Dạy học: 7
  3. Công bố bài báo khoa học: 153
  4. Nhiệm vụ KHCN và sáng chế: 33
  5. Chất lượng người học: 75
  6. Cơ sở vật chất: 128

Con số thống kê cơ bản

 • Tổng quy mô sinh viên và học viên: 1.301
 • Tỷ lệ học viên sau đại học:
 • Tổng số giảng viên: 70
 • Tỉ lệ giảng viên có trình độ tiến sĩ: 91,4%

Học phí:                  Từ 46.600.000đ – 97.860.000đ/năm

Xếp hạng, định hạng và kiểm định (09/2022)

– Xếp hạng theo THE và QS:                0

– Định hạng theo UPM và QS Stars:      0

– Kiểm định trường của Việt Nam:        Chưa kiểm định

– Kiểm định trường của quốc tế:            Không

– Kiểm định Chương trình đào tạo của Việt Nam:       0 chương trình

– Kiểm định Chương trình đào tạo quốc tế:                   1 chương trình