TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC HÀ NỘI

Thông tin chung về TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC HÀ NỘI

 • Địa điểm: Km 10, Đường Trần Phú, phường Văn Quán, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội
 • Website: http://hau.edu.vn/
 • Mã tuyển sinh: KTA
 • Loại hình: Trường Đại học
 • Loại trường: Công lập
 • Khối ngành: Xây dựng - Kiến trúc
 • Số ngành đào tạo trình độ đại học: 23
 • Số ngành đào tạo trình độ sau đại học: 10
 • Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm: 96%
 • Học phí: Từ 426.400đ - 487.000đ/tín chỉ

Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội (Hanoi Architectural University) là một trường đại học chuyên ngành, một trong những trường hàng đầu về đào tạo nhóm ngành xây dựng và thiết kế tại Việt Nam. Bên cạnh đào tạo, trường còn là trung tâm nghiên cứu, cố vấn, thực hiện các dự án cho doanh nghiệp và Chính phủ Việt Nam.

Đại học Kiến trúc Hà Nội, tiền thân là Ban Kiến trúc Trường Mỹ thuật Đông Dương thuộc thời kỳ Pháp thuộc, được hình thành vào năm 1926 tại Hà Nội. Qua các giai đoạn lịch sử thăng trầm, trường được đổi tên và vị trí nhiều lần trước khi được chính thức thành lập theo Quyết định số 426/TTg ngày 17/09/1969 của Thủ tướng Phạm Văn Đồng. Trường trực thuộc Bộ Xây dựng Việt Nam.

 

Kết quả xếp hạng theo VNUR 2023

 • Thứ hạng của Trường theo VNUR: 55
 • Thứ hạng từng tiêu chuẩn
  1. Chất lượng được công nhận: 103
  2. Dạy học:           28
  3. Công bố bài báo khoa học: 78
  4. Nhiệm vụ KHCN và sáng chế: 19
  5. Chất lượng người học: 8
  6. Cơ sở vật chất: 173

Con số thống kê cơ bản

 • Tổng quy mô sinh viên và học viên: 12.973
 • Tỷ lệ học viên sau đại học: 5 %
 • Tổng số giảng viên: 471
 • Tỉ lệ giảng viên có trình độ tiến sĩ: 29,1%

Học phí:                  Từ 426.400đ – 487.000đ/tín chỉ

Xếp hạng, định hạng và kiểm định (09/2022)

– Xếp hạng theo THE và QS:                0

– Định hạng theo UPM và QS Stars:      0

– Kiểm định trường của Việt Nam:        Đã kiểm định

– Kiểm định trường của quốc tế:            Không

– Kiểm định Chương trình đào tạo của Việt Nam:       0 chương trình

– Kiểm định Chương trình đào tạo quốc tế:                   0 chương trình