TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC TP. HỒ CHÍ MINH

Thông tin chung về TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC TP. HỒ CHÍ MINH

 • Địa điểm: 196 Pasteur, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
 • Website: http://uah.edu.vn/
 • Mã tuyển sinh: KTS
 • Loại hình: Trường Đại học
 • Loại trường: Công lập
 • Khối ngành: Xây dựng - Kiến trúc
 • Số ngành đào tạo trình độ đại học: 11
 • Số ngành đào tạo trình độ sau đại học: 6
 • Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm: 95%
 • Học phí: Từ 6.080.000đ - 37.350.000đ/kì

Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh (University of Architecture Ho Chi Minh City) là một trường đại học chuyên ngành với thế mạnh về đào tạo nhóm ngành xây dựng và thiết kế tại Việt Nam, thành viên của Bộ Xây dựng. Bên cạnh đào tạo, trường còn là trung tâm nghiên cứu, cố vấn, thực hiện các dự án cho doanh nghiệp và Chính phủ Việt Nam, tiêu biểu như Phố đi bộ Nguyễn Huệ và Cầu Vàng.

Hiện tại, trường đã có tổng cộng năm cơ sở đào tạo tại ba thành phố khác nhau. Trong đó có một cơ sở tại TP Đà Lạt, hai cơ sở tại TP Cần Thơ.

 

Kết quả xếp hạng theo VNUR 2023

 • Thứ hạng của Trường theo VNUR: 58
 • Thứ hạng từng tiêu chuẩn
  1. Chất lượng được công nhận: 55
  2. Dạy học: 23
  3. Công bố bài báo khoa học: 85
  4. Nhiệm vụ KHCN và sáng chế: 92
  5. Chất lượng người học: 71
  6. Cơ sở vật chất: 178

Con số thống kê cơ bản

 • Tổng quy mô sinh viên và học viên: 7.816
 • Tỷ lệ học viên sau đại học: 4 %
 • Tổng số giảng viên: 294
 • Tỉ lệ giảng viên có trình độ tiến sĩ: 28,2%

Học phí:                  Từ 6.080.000đ – 37.350.000đ/kì

Xếp hạng, định hạng và kiểm định (09/2022)

– Xếp hạng theo THE và QS:                0

– Định hạng theo UPM và QS Stars:      0

– Kiểm định trường của Việt Nam:        Đã kiểm định

– Kiểm định trường của quốc tế:            Không

– Kiểm định Chương trình đào tạo của Việt Nam:       5 chương trình

– Kiểm định Chương trình đào tạo quốc tế:                 0 chương trình