Trường Đại học Kinh tế quốc dân

Thông tin chung về Trường Đại học Kinh tế quốc dân

 • Địa điểm: 207 đường Giải Phóng, phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
 • Website: http://neu.edu.vn
 • Mã tuyển sinh: KHA
 • Loại hình: Trường Đại học
 • Loại trường: Công lập
 • Khối ngành: Kinh tế, Tài chính
 • Số ngành đào tạo trình độ đại học: 35
 • Số ngành đào tạo trình độ sau đại học: 17
 • Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm: 91%
 • Học phí: 16.000.000 - 65.000.000 đồng/năm

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân (tiếng Anh: National Economics University) là một trường đại học định hướng nghiên cứu đầu ngành trong khối các trường đào tạo về Kinh tế, Quản lý và Quản trị kinh doanh ở Việt Nam, nằm trong nhóm Đại học trọng điểm quốc gia Việt Nam, là một trong những trường Đại học danh giá nhất Việt Nam. Trường Đại học Kinh tế Quốc dân nổi danh là nơi đào tạo ra nhiều lãnh đạo cao cấp nhất cho Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nhiều doanh nhân nổi tiếng. Đồng thời, trường còn là trung tâm nghiên cứu kinh tế chuyên sâu, tư vấn các chính sách vĩ mô cho Nhà nước Việt Nam.

Kết quả xếp hạng theo VNUR 2023

 • Thứ hạng của Trường theo VNUR: 20
 • Thứ hạng từng tiêu chuẩn
  1. Chất lượng được công nhận: 37
  2. Dạy học: 82
  3. Công bố bài báo khoa học: 13
  4. Nhiệm vụ KHCN và sáng chế: 15
  5. Chất lượng người học: 3
  6. Cơ sở vật chất: 120

Con số thống kê cơ bản

 • Tổng quy mô sinh viên và học viên: 33.076
 • Tỷ lệ học viên sau đại học: 18 %
 • Tổng số giảng viên: 704
 • Tỉ lệ giảng viên có trình độ tiến sĩ: 52,3%

Xếp hạng, định hạng và kiểm định (09/2022)

 • Xếp hạng theo THE và QS: 0
 • Định hạng theo UPM và QS Stars: 0
 • Kiểm định trường của Việt Nam: Đã kiểm định
 • Kiểm định trường của quốc tế: Không
 • Kiểm định Chương trình đào tạo của Việt Nam: 11 chương trình
 • Kiểm định Chương trình đào tạo quốc tế: 0 chương trình