TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT Y - DƯỢC ĐÀ NẴNG

Thông tin chung về TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT Y - DƯỢC ĐÀ NẴNG

 • Địa điểm: 99 Hùng Vương, phường Hải Châu I, quận Hải Châu, Đà Nẵng
 • Website: http://dhktyduocdn.edu.vn/
 • Mã tuyển sinh: YDN
 • Loại hình: Trường Đại học
 • Loại trường: Công lập
 • Khối ngành: Sức khỏe
 • Số ngành đào tạo trình độ đại học: 6
 • Số ngành đào tạo trình độ sau đại học: 0
 • Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm: 94%
 • Học phí: Từ 18.500.000đ - 24.500.000đ/năm

Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng là một trường đại học chuyên ngành y khoa tại Việt Nam, có sứ mạng đào tạo nguồn nhân lực ngành Y Dược ở trình độ đại học, sau đại học và các trình độ khác, nghiên cứu và ứng dụng các thành quả vào đào tạo, khám chữa bệnh, đáp ứng nhu cầu nhân lực y tế và công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho nhân dân khu vực Miền Trung – Tây Nguyên. Trường trực thuộc Bộ Y tế Việt Nam, và là trường đại học đào tạo chuyên ngành y dược duy nhất khu vực Miền Trung – Tây Nguyên trực thuộc Bộ Y tế Việt Nam.

 

Kết quả xếp hạng theo VNUR 2023

 • Thứ hạng của Trường theo VNUR: 56
 • Thứ hạng từng tiêu chuẩn
  1. Chất lượng được công nhận: 103
  2. Dạy học: 47
  3. Công bố bài báo khoa học: 65
  4. Nhiệm vụ KHCN và sáng chế: 67
  5. Chất lượng người học: 43
  6. Cơ sở vật chất: 92

Con số thống kê cơ bản

 • Tổng quy mô sinh viên và học viên: 3.830
 • Tỷ lệ học viên sau đại học: 0 %
 • Tổng số giảng viên: 223
 • Tỉ lệ giảng viên có trình độ tiến sĩ: 15,7%

Học phí:                  Từ 18.500.000đ – 24.500.000đ/năm

Xếp hạng, định hạng và kiểm định (09/2022)

– Xếp hạng theo THE và QS:                0

– Định hạng theo UPM và QS Stars:      0

– Kiểm định trường của Việt Nam:        Đã kiểm định

– Kiểm định trường của quốc tế:            Không

– Kiểm định Chương trình đào tạo của Việt Nam:       0 chương trình

– Kiểm định Chương trình đào tạo quốc tế:                 0 chương trình